column
The Effectiveness of Tetrastichus kodaikanalensis Saraswat on Population of Microterys ericeri Ishii
JIAO Yi, ZHAO Ping
2000, 21(4)
Abstract PDF
Diversity of Genomic DNA of Chlorellae-Bearing and Chlorellae-Free Paramecium bursaria
SUN Jun, GU Fu-Kang
2000, 21(4): 257-261.
Abstract PDF
Genetic Relationships of The Specialized Schizothoracine Fishes Inferred From Random Amplified Polymorphic DNA Analysis
CHEN Zi-Ming, CHEN Yi-Feng
2000, 21(4): 262-268.
Abstract PDF
The Ovarian Cyclical Development of Ovoviviparous Teleost,Sebastiscus marmoratus
LIN Dan-Jun, YOU Yong-Long
2000, 21(4): 269-274.
Abstract PDF
Breeding Biology of Night Heron (Nycticorax nyticorax) and Little Egret (Egretta garzetta) in Taihu Lake of Wuxi,China
ZHANG Ying-Mei, LI Yun-Dong, WANG Hui, FASOLA Mauro et al.
2000, 21(4): 275-278.
Abstract PDF
Impacts of Urbanization on The Wetland Waterbird Communities in Hangzhou
CHEN Shui-Hua, DING Ping, ZHENG Guang-Mei, ZHUGE Yang
2000, 21(4): 279-285.
Abstract PDF
A New Record of Cyprinid Fish in China--Systomus orphoides
CUI Gui-hua, YANG Jun-xing, CHEN Xiao-yong, MO Ming-zhong, YU Zhi-yong, HUANG Ting-guo
2000, 21(4): 286-302.
Abstract PDF
Population and Age Structure of Giant Panda in Huanglongsi Nature Reserve,Sichuan,China
HU Jie, HU Jin-Chu, QU Zhi-Biao, YANG Dong-Lei
2000, 21(4): 287-290.
Abstract PDF
Two New Genera of Ant Subfamilies Dorylinae and Ponerinae (Hymenoptera:Formicidae) From Yunnan,China
XU Zheng-Hui
2000, 21(4): 297-302.
Abstract PDF
Five New Species of Genus Helina R.-D.From Yunnan,China (Diptera:Muscidae)
XUE Wan-Qi, LI Fu-Hua
2000, 21(4): 303-307.
Abstract PDF
Craniodental Variation of Macaques (Macaca):Size,Function and Phylogeny
PAN Ru-Lian, Charles Oxnard
2000, 21(4): 308-322.
Abstract PDF
Genetic Diversity in The Wild Population and Hatchery Stock of Penaeus japonicus Shrimp by Isoenzyme Analysis
ZHUANG Zhi-meng, MENG Xian-hong, QUAN Jie-xia, DAI Ji-xun, DENG Jing-yao
2000, 21(4): 323-326.
Abstract PDF
Karyotypes and NORs of Three Species of Cyrtodactylus
ZENG Xiao-mao WANG Yue-zhao, LIU Zhi-jun, FANG Zi-li Theodore J.Papenfuss, Robert JY Macey
2000, 21(4): 327-329.
Abstract PDF
β Diversity and Origin of Herpetological Fauna From Southern Gansu Province,China
LI Cheng, LI Sheng-quan, WANG Yue-zhao
2000, 21(4): 330-333.
Abstract PDF
Distribution and Fauna Composition of Euhirudinea in Yunnan
WANG De-bin, YANG Li-jiang, XU You-hong, WU Xiang-hong, TONG Xing-rong
2000, 21(4): 334-336.
Abstract PDF