Just Accepted

Accepted articles have already been peer-reviewed and will undergo language editing, typesetting, and proofreading before being published in final form. Upon acceptance, however, articles are citable by their Digital Object Identifier (DOI).
Applications of single-cell RNA sequencing in spermatogenesis and molecular evolution
Wen-Bo Chen, Meng-Fei Zhang, Fan Yang, Jin-Lian Hua
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.010
Abstract FullText HTML PDF
Myotis bat STING attenuates aging-related inflammation in female mice
Peng Zhou, Xi Wang, Jing Kun Jia, Qi Wang, Jing Wen Gong, Ang Li, Jia Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.030
Abstract PDF
Cadherin-18 Loss in Prospermatogonia and Spermatogonial Stem Cells Enhanced Cell Adhesion through Compensation Effect
Xiaoxiao Li, Danchen Zhang, Yan Wang, Jian Wen, Xingju Wang, Yulu Cao, Ru Jiang, Jiarui Li, Yinuo Li, Hehe Liu, Zhengfeng Xu, Ping Hu, Kang Zou
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.373
Abstract PDF
In vivo imaging reveals a synchronized correlation among neurotransmitter dynamics during propofol and sevoflurane anesthesia
Gao-Lin Qiu, Li-Jun Peng, Peng Wang, Zhi-Lai Yang, Ji-Qian Zhang, Hu Liu, Xiao-Na Zhu, Jin Rao, Xue-Sheng Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.302
Abstract FullText HTML PDF
Next-generation vaccines for substance use disorders
Kaixuan Wang, Hongshuang Wang, Xiaohui Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.407
Abstract FullText HTML PDF
Microglia in drug addiction: A perspective from neuroimmunopharmacology
Cong Lin, Xiaohui Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.286
Abstract FullText HTML PDF
Spatially resolved transcriptomic profiling of placental development in dairy cow
Guang-Hui Tan, Shi-Jie Liu, Ming-Le Dou, De-Feng Zhao, Ao Zhang, Heng-Kuan Li, Fu-Nong Luo, Tao Shi, Hao-Ping Wang, Jing-Yuan Lei, Yong Zhang, Yu Jiang, Yi Zheng, Fei Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.205
Abstract FullText HTML PDF
Tumor Necrosis Factor α deficiency promotes myogenesis and muscle regeneration
Xin Hao, Jingru Nie, Peng Shang, Bo Zhang, Dawei Yan, Yu Fu, Hao Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.039
Abstract PDF
Overexpression of wild-type HRAS drives NASH to HCC progression in mouse model
Chen Ling, Susu Liu, Yuya Wang, Guitao Huo, Yanwei Yang, Nan Xu, Hong Wang, Yong Wu, Yufa Miao, Rui Fu, Yuwei Zhao, Changfa Fan
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.002
Abstract PDF
PRSS50-mediated inhibition of the MKP3/ERK signal is crucial for meiotic progression and sperm quality
Chunxue Niu, jiawei Li, Xiaoli Li, Linlin Zhang, Yan Lang, Zhenbo Song, Chunlei Yu, Xiaoguang Yang, Haifeng Zhao, Jialing Sun, Lihua Zheng, Xue Wang, Ying Sun, Xiaohong Han, Guannan Wang, Yongli Bao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.388
Abstract PDF
SIL1 improved cognitive impairment of APP23/PS45 mice by regulating APP processing and Aβ generation
Qunxian Wang, Yanshuang Jiang, Zijun Meng, Xiangjun Dong, Dongjie Hu, Liangye Ji, Weihui Zhou, Weihong Song
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.363
Abstract PDF
General anesthetic agents induce neurotoxicity through oligodendrocytes in developing brain
Wenxin Hang, Yanchang Yang, Yuhan Hu, Fuquan Fang, Lang Wang, Xinghua Qian, Patrick McQuillan, Hui Xiong, Jianhang Leng, Zhiyong Hu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.413
Abstract PDF
Skeletal phenotypes and molecular mechanisms in Aging mice
Qiao Guan, Yuan Zhang, Zhi Kun Wang, Xiao Hua Liu, Jun Zou, Lingli Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.397
Abstract PDF
Microplastics exposure disturbs sleep structure, reduces the lifespan and ovary size of Drosophila melanogaster
Wei Yan, Zijie Li, Ziyi Lin, Shuqin Ji, Ka Fai William Tse, Zhiqiang Meng, Chang Liu, Lei Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.038
Abstract PDF
Engineered AAV13 Variants with Enhanced Transduction and Confined Spread
Nengsong Luo, yuxiang cai, Zengpeng Han, Xiaokai Sui, Wenjia Yuan, Zilian Zhang, Haodong Guo, Jie Wang, Kunzhang Lin, Fuqiang Xu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.355
Abstract PDF
Cretaceous crown male ant reveals the rise of modern lineages
Qiong Wu, Alexander Radchenko, Michael Engel, Xiaoqin Li, Hongru Yang, Xingru Li, Chungkun Shih, Dong Ren, Taiping Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.390
Abstract PDF
Integrated multi-omics analysis reveals liver metabolic reprogramming by fish iridovirus and the antiviral function of alpha-linolenic acid
Lin Liu, Ya Zhang, Mengdi Yuan, Dongmiao Xiao, Weihua Xu, Qi Zheng, Qiwei Qin, Youhua Huang, Xiaohong Huang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.028
Abstract
Metabolomics analysis reveals a bile acid mediated ovarian failure induced by low temperature in zebrafish
Wenhao Li, Zhiqiang Li, Mengdi Bu, Jiazhen Li, Liangbiao Chen
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.369
Abstract PDF
Exploring cerebral structural and functional abnormalities in a mouse model of post-traumatic headache induced by mild traumatic brain injury
Dan Yang, Bin-Bin Nie, Jingang He, Zongqiang Lv, Fengfeng Mo, Siyi Ouyang , Jie Wang, Juxiang Chen, Tao Tao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.323
Abstract PDF
Mitogenomic phylogeny, biogeography, and cryptic divergence of the genus Silurus (Siluriformes: Siluridae)
Weitao Chen, Nicolas Hubert, Yuefei Li, Shuli Zhu, Jun Wang, Denggao Xiang, Shang Gao, Chunni Kou, Jilong Wang, tai wang, Zhiqiang Liang, Jun-Jie Wu, Xinhui Li, Jie Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.311
Abstract PDF
Human‐like adrenal features in Chinese tree shrew revealed by multi-omics analysis of adrenal cell populations and steroid synthesis
Jinghang Jiang, Yifu Wang, Jie Zheng, Yiming Lei, Zhongyuan Chen, Yi Guo, Yajie Guo, Bingqian Guo, Yufang Lv, Honghong Wang, Juanjuan Xie, Yixuan Liu, Tingwei Jin, Biqi Li, Xiaoshu Zhu, Jiangyong Hua, Zengnan Mo
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.280
Abstract PDF
Integrated ribosome and proteome analysis provides insight into sevoflurane-induced long-term social behavior and cognitive dysfunctions by inhibiting ADNP in neonatal mice
Lirong Liang, Bing Liu, Shuhui Cao, Youyi Zhao, Tian Zeng, MeiTing Zhai, Ze Fan, Danyi He, Sanxin Ma, Xiaotong Shi, Yao Zhang, Hui Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.315
Abstract PDF