Accepted articles have already been peer-reviewed and will undergo language editing, typesetting, and proofreading before being published in final form. Upon acceptance, however, articles are citable by their Digital Object Identifier (DOI).
CCDC181 is required for sperm flagellum biogenesis and male fertility in mice
Xiangjun Zhang, Hou Xiaoning, Jianteng Zhou, baolu shi, Jingwei Ye, Menglei Yang, Xiaohua Jiang, Bo Xu, Limin Wu, Qinghua Shi
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.075
Abstract PDF
foxl2l is a germ cell-intrinsic gatekeeper of oogenesis in zebrafish
Zhiqin Ren, Ding Ye, Naike Su, Chaofan Wang, Lijia He, Houpeng Wang, Mudan He, Yonghua Sun
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.046
Abstract PDF
Role of cancer stem cell ecosystem on breast cancer metastasis and related mouse models
Xilei Peng, Haonan Dong, Lixing Zhang, Suling Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.411
Abstract FullText HTML PDF
Combining genome-wide association study and transcriptome analysis to identify molecular markers and genetic basis of population-asynchronous ovarian development in Coilia nasus
Yue Yu, Shi-Ming Wan, Cheng-You Huang, Shuang-Meng Zhang, Ai-Li Sun, Jun-Qi Liu, Shun-Yao Li, Yong-Fu Zhu, Shu-Xin Gu, Ze-Xia Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.336
Abstract FullText HTML PDF
A chromosome-level genome assembly of the glass catfish (Kryptopterus vitreolus) reveals molecular clues to the transparent phenotype
Chao Bian, Li Ruihan, Ruan Zhiqiang, Chen Weiting, Huang Yu, Liu Liyue, Zhou Hongling, Cheong-Meng Chong, Mu Xidong, Qiong Shi
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.396
Abstract PDF
Anti-infective immune functions of type IV interferon in grass carp (Ctenopharyngodon idella): a novel antibacterial and antiviral interferon in lower vertebrates
Yuchen Liu, Wentao Zhu, Yanqi Zhang, Jingjing Zhang, Maolin Lv, Jianguo Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.008
Abstract PDF
TAX1BP1 and FIP200 Orchestrate Non-canonical Autophagy of p62 Aggregates for Neural Stem Cell Maintenance
Song Chen, Yifu Zhu, Ronghua Yu, Shuai Zhou, Peipei Tang, Rui Zhang, Yuxin Wu, Ran Xu, Jiaming Wei, Yingying Wang, Jiali Zhang, Mengke Li, Xiao-Jing Shi, Yuwei Zhang, Guangzhi Liu, Rick Thorne, Xu Dong Zhang, Mian Wu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.021
Abstract PDF
Mandarin fish von Hippel-Linda protein regulates the NF-κB signaling pathway via interaction with IκB to promote fish ranavirus replication
Zhimin Li, Xiaowei Qin, Qi Zhang, He Jian, Mincong Liang, Chuanrui Li, Yang Yu, Wenhui Liu, Weng Shao-Ping, He Jian-Guo, Changjun Guo
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.392
Abstract PDF
Bat-derived oligopeptide LE6 inhibits the contact–kinin pathway and harbors anti-thromboinflammation and stroke potential.
Lina Cha, Juan Yang, Jinai Gao, Xin Lu, Xiaolong Chang, Rebecca Caroline Thuku, Qi Liu, Qiumin Lu, Dongsheng Li, Ren Lai, mingqian fang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.372
Abstract PDF
Repressor elements provide insights into tissue development and phenotypes in the pig
Yue-Dong Zhang, Chao Guo, Hang Liu, Yun Gao, Yongjun Tan, Longjian Niu, Ligang Wang, Lixian Wang, David Irwin, Chunhui Hou, Zhong-Yin Zhou, Ya-Ping Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.043
Abstract PDF
Comparative DNA methylation reveals epigenetic adaptation to high altitude in snub-nosed monkeys
Ling Wang, Weiqiang Liu, Juan Du, Meng Li, Ruifeng Wu, Ming Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.050
Abstract PDF
Rotating magnetic field inhibits Aβ protein aggregation and alleviates cognitive impairment in Alzheimer's disease mice
Ruowen Guo, Wenjing Xie, Biao Yu, Chao Song, Xinmiao Ji, Xinyu Wang, Mei Zhang, Xin Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.034
Abstract PDF
On the evolutionary trail of MagR
Jing Zhang, Yafei Chang, Peng Zhang, Yanqi Zhang, Mengke Wei, Chenyang Han, Shun Wang, Hui-Meng Lu, Tiantian Cai, Can Xie
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.074
Abstract PDF
The Immunobiology of COVID-19: Mechanistic and Therapeutic Insights from Animal Models
Hong-Yi Zheng, Tian-Zhang Song, Yong-Tang Zheng
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.062
Abstract PDF
Myotis bat STING attenuates aging-related inflammation in female mice
Peng Zhou, Xi Wang, Jing Kun Jia, Qi Wang, Jing Wen Gong, Ang Li, Jia Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.030
Abstract PDF
Cadherin-18 Loss in Prospermatogonia and Spermatogonial Stem Cells Enhanced Cell Adhesion through Compensation Effect
Xiaoxiao Li, Danchen Zhang, Yan Wang, Jian Wen, Xingju Wang, Yulu Cao, Ru Jiang, Jiarui Li, Yinuo Li, Hehe Liu, Zhengfeng Xu, Ping Hu, Kang Zou
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.373
Abstract PDF
Tumor Necrosis Factor α deficiency promotes myogenesis and muscle regeneration
Xin Hao, Jingru Nie, Peng Shang, Bo Zhang, Dawei Yan, Yu Fu, Hao Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.039
Abstract PDF
PRSS50-mediated inhibition of the MKP3/ERK signal is crucial for meiotic progression and sperm quality
Chunxue Niu, jiawei Li, Xiaoli Li, Linlin Zhang, Yan Lang, Zhenbo Song, Chunlei Yu, Xiaoguang Yang, Haifeng Zhao, Jialing Sun, Lihua Zheng, Xue Wang, Ying Sun, Xiaohong Han, Guannan Wang, Yongli Bao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.388
Abstract PDF
SIL1 improved cognitive impairment of APP23/PS45 mice by regulating APP processing and Aβ generation
Qunxian Wang, Yanshuang Jiang, Zijun Meng, Xiangjun Dong, Dongjie Hu, Liangye Ji, Weihui Zhou, Weihong Song
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.363
Abstract PDF
Skeletal phenotypes and molecular mechanisms in Aging mice
Qiao Guan, Yuan Zhang, Zhi Kun Wang, Xiao Hua Liu, Jun Zou, Lingli Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.397
Abstract PDF
Microplastics exposure disturbs sleep structure, reduces the lifespan and ovary size of Drosophila melanogaster
Wei Yan, Zijie Li, Ziyi Lin, Shuqin Ji, Ka Fai William Tse, Zhiqiang Meng, Chang Liu, Lei Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.038
Abstract PDF
Engineered AAV13 Variants with Enhanced Transduction and Confined Spread
Nengsong Luo, yuxiang cai, Zengpeng Han, Xiaokai Sui, Wenjia Yuan, Zilian Zhang, Haodong Guo, Jie Wang, Kunzhang Lin, Fuqiang Xu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.355
Abstract PDF
Cretaceous crown male ant reveals the rise of modern lineages
Qiong Wu, Alexander Radchenko, Michael Engel, Xiaoqin Li, Hongru Yang, Xingru Li, Chungkun Shih, Dong Ren, Taiping Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.390
Abstract PDF
Metabolomics analysis reveals a bile acid mediated ovarian failure induced by low temperature in zebrafish
Wenhao Li, Zhiqiang Li, Mengdi Bu, Jiazhen Li, Liangbiao Chen
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.369
Abstract PDF
Column
Enterococcus faecalis provides protection during scavenging in carrion crow (Corvus corone)
Bin Hu, Jia-Min Wang, Qing-Xun Zhang, Jing Xu, Ya-Nan Xing, Bo Wang, Shu-Yi Han, Hong-Xuan He
2024, 45(3): 451-463. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.320
Abstract FullText HTML PDF
Haplotype-resolved and chromosome-scale genomes provide insights into co-adaptation between the Amur tiger and Amur leopard
Hai-Meng Li, Bo-Yang Liu, Min-Hui Shi, Le Zhang, Shang-Chen Yang, Sunil Kumar Sahu, Liang-Yu Cui, Shan-Lin Liu, Nicolas Dussex, Yue Ma, Dan Liu, Wei-Yao Kong, Hao-Rong Lu, Yue Zhao, Love Dalén, Huan Liu, Tian-Ming Lan, Guang-Shun Jiang, Yan-Chun Xu
2024, 45(3): 464-467. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.232
Abstract FullText HTML PDF
Mitochondrial targeting sequence of magnetoreceptor MagR: More than just targeting
Yanqi Zhang, Peng Zhang, Junjun Wang, Jing Zhang, Tianyang Tong, Xiujuan Zhou, Yajie Zhou, Mengke Wei, Chuanlin Feng, Jinqian Li, Xin Zhang, Can Xie, Tiantian Cai
2024, 45(3): 468-477. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.385
Abstract FullText HTML PDF
Acetaminophen overdose-induced acute liver injury can be alleviated by static magnetic field
Han-Xiao Chen, Xin-Yu Wang, Biao Yu, Chuan-Lin Feng, Guo-Feng Cheng, Lei Zhang, Jun-Jun Wang, Ying Wang, Ruo-Wen Guo, Xin-Miao Ji, Wen-Jing Xie, Wei-Li Chen, Chao Song, Xin Zhang
2024, 45(3): 478-490. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.410
Abstract FullText HTML PDF
Advancing neuroscience through real-time processing of big data: Transition from open-loop to closed-loop paradigms
Yu-Fan Wang, Jiu-Lin Du
2024, 45(3): 518-519. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.099
Abstract FullText HTML PDF
Integrated multi-omics analysis reveals liver metabolic reprogramming by fish iridovirus and antiviral function of alpha-linolenic acid
Lin Liu, Ya Zhang, Meng-Di Yuan, Dong-Miao Xiao, Wei-Hua Xu, Qi Zheng, Qi-Wei Qin, You-Hua Huang, Xiao-Hong Huang
2024, 45(3): 520-534. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.028
Abstract FullText HTML PDF
PCDH17 restricts dendritic spine morphogenesis by regulating ROCK2-dependent control of the actin cytoskeleton, modulating emotional behavior
Laidong Yu, Fangfang Zeng, Mengshu Fan, Kexuan Zhang, Jingjing Duan, Yalu Tan, Panlin Liao, Jin Wen, Chenyu Wang, Meilin Wang, Jialong Yuan, Xinxin Pang, Yan Huang, Yangzhou Zhang, Jia-Da Li, Zhuohua Zhang, Zhonghua Hu
2024, 45(3): 535-550. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.055
Abstract FullText HTML PDF
Overexpression of wild-type HRAS drives non-alcoholic steatohepatitis to hepatocellular carcinoma in mice
Chen Ling, Su-Su Liu, Yu-Ya Wang, Gui-Tao Huo, Yan-Wei Yang, Nan Xu, Hong Wang, Yong Wu, Yu-Fa Miao, Rui Fu, Yu-Wei Zhao, Chang-Fa Fan
2024, 45(3): 551-566. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.002
Abstract FullText HTML PDF
Improvement in Tol2 transposon for efficient large-cargo capacity transgene applications in cultured cells and zebrafish (Danio rerio)
Peng-Cheng Wang, Hao Deng, Rang Xu, Jiu-Lin Du, Rongkun Tao
2024, 45(3): 567-574. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.026
Abstract FullText HTML PDF
Applications of single-cell RNA sequencing in spermatogenesis and molecular evolution
Wen-Bo Chen, Meng-Fei Zhang, Fan Yang, Jin-Lian Hua
2024, 45(3): 575-585. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.010
Abstract FullText HTML PDF
Spatially resolved transcriptomic profiling of placental development in dairy cow
Guang-Hui Tan, Shi-Jie Liu, Ming-Le Dou, De-Feng Zhao, Ao Zhang, Heng-Kuan Li, Fu-Nong Luo, Tao Shi, Hao-Ping Wang, Jing-Yuan Lei, Yong Zhang, Yu Jiang, Yi Zheng, Fei Wang
2024, 45(3): 586-600. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.205
Abstract FullText HTML PDF
Meiotic transcriptional reprogramming mediated by cell-cell communications in humans and mice revealed by scATAC-seq and scRNA-seq
Hai-Quan Wang, Xiao-Long Wu, Jing Zhang, Si-Ting Wang, Yong-Juan Sang, Kang Li, Chao-Fan Yang, Fei Sun, Chao-Jun Li
2024, 45(3): 601-616. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.414
Abstract FullText HTML PDF
Human‐like adrenal features in Chinese tree shrews revealed by multi-omics analysis of adrenal cell populations and steroid synthesis
Jing-Hang Jiang, Yi-Fu Wang, Jie Zheng, Yi-Ming Lei, Zhong-Yuan Chen, Yi Guo, Ya-Jie Guo, Bing-Qian Guo, Yu-Fang Lv, Hong-Hong Wang, Juan-Juan Xie, Yi-Xuan Liu, Ting-Wei Jin, Bi-Qi Li, Xiao-Shu Zhu, Yong-Hua Jiang, Zeng-Nan Mo
2024, 45(3): 617-632. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.280
Abstract FullText HTML PDF
Functional dissection of parabrachial substrates in processing nociceptive information
Jin Ke, Wei-Cheng Lu, Hai-Yang Jing, Shen Qian, Sun-Wook Moon, Guang-Fu Cui, Wei-Xin Qian, Xiao-Jing Che, Qian Zhang, Shi-Shi Lai, Ling Zhang, Ying-Jie Zhu, Jing-Dun Xie, Tian-Wen Huang
2024, 45(3): 633-647. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.412
Abstract FullText HTML PDF
Exploring cerebral structural and functional abnormalities in a mouse model of post-traumatic headache induced by mild traumatic brain injury
Dan Yang, Bin-Bin Nie, Jin-Gang He, Zong-Qiang Lv, Feng-Feng Mo, Si-Yi Ouyang, Jie Wang, Juxiang Chen, Tao Tao
2024, 45(3): 648-662. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.323
Abstract FullText HTML PDF
Integrated ribosome and proteome analyses reveal insights into sevoflurane-induced long-term social behavior and cognitive dysfunctions through ADNP inhibition in neonatal mice
Li-Rong Liang, Bing Liu, Shu-Hui Cao, You-Yi Zhao, Tian Zeng, Mei-Ting Zhai, Ze Fan, Dan-Yi He, San-Xin Ma, Xiao-Tong Shi, Yao Zhang, Hui Zhang
2024, 45(3): 663-678. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.315
Abstract FullText HTML PDF
In vivo imaging reveals a synchronized correlation among neurotransmitter dynamics during propofol and sevoflurane anesthesia
Gao-Lin Qiu, Li-Jun Peng, Peng Wang, Zhi-Lai Yang, Ji-Qian Zhang, Hu Liu, Xiao-Na Zhu, Jin Rao, Xue-Sheng Liu
2024, 45(3): 679-690. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.302
Abstract FullText HTML PDF
General anesthetic agents induce neurotoxicity through oligodendrocytes in the developing brain
Wen-Xin Hang, Yan-Chang Yang, Yu-Han Hu, Fu-Quan Fang, Lang Wang, Xing-Hua Qian, Patrick M. McQuillan, Hui Xiong, Jian-Hang Leng, Zhi-Yong Hu
2024, 45(3): 691-703. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.413
Abstract FullText HTML PDF
Microglia in drug addiction: A perspective from neuroimmunopharmacology
Cong Lin, Xiaohui Wang
2024, 45(3): 704-706. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.286
Abstract FullText HTML PDF
Next-generation vaccines for substance use disorders
Kaixuan Wang, Hongshuang Wang, Xiaohui Wang
2024, 45(3): 707-708. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.407
Abstract FullText HTML PDF
The neuroscience of pain, addiction, and anesthesia
Ji Hu, Ping Zheng
2024, 45(3): 709-710. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.138
Abstract FullText HTML PDF

ZRDC

ZR NewsMore >

    Most ReadMost Cited

    LinksMore >