Accepted articles have already been peer-reviewed and will undergo language editing, typesetting, and proofreading before being published in final form. Upon acceptance, however, articles are citable by their Digital Object Identifier (DOI).
Applications of single-cell RNA sequencing in spermatogenesis and molecular evolution
Wen-Bo Chen, Meng-Fei Zhang, Fan Yang, Jin-Lian Hua
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.010
Abstract FullText HTML PDF
Myotis bat STING attenuates aging-related inflammation in female mice
Peng Zhou, Xi Wang, Jing Kun Jia, Qi Wang, Jing Wen Gong, Ang Li, Jia Su
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.030
Abstract PDF
Cadherin-18 Loss in Prospermatogonia and Spermatogonial Stem Cells Enhanced Cell Adhesion through Compensation Effect
Xiaoxiao Li, Danchen Zhang, Yan Wang, Jian Wen, Xingju Wang, Yulu Cao, Ru Jiang, Jiarui Li, Yinuo Li, Hehe Liu, Zhengfeng Xu, Ping Hu, Kang Zou
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.373
Abstract PDF
In vivo imaging reveals a synchronized correlation among neurotransmitter dynamics during propofol and sevoflurane anesthesia
Gao-Lin Qiu, Li-Jun Peng, Peng Wang, Zhi-Lai Yang, Ji-Qian Zhang, Hu Liu, Xiao-Na Zhu, Jin Rao, Xue-Sheng Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.302
Abstract FullText HTML PDF
Next-generation vaccines for substance use disorders
Kaixuan Wang, Hongshuang Wang, Xiaohui Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.407
Abstract FullText HTML PDF
Microglia in drug addiction: A perspective from neuroimmunopharmacology
Cong Lin, Xiaohui Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.286
Abstract FullText HTML PDF
Spatially resolved transcriptomic profiling of placental development in dairy cow
Guang-Hui Tan, Shi-Jie Liu, Ming-Le Dou, De-Feng Zhao, Ao Zhang, Heng-Kuan Li, Fu-Nong Luo, Tao Shi, Hao-Ping Wang, Jing-Yuan Lei, Yong Zhang, Yu Jiang, Yi Zheng, Fei Wang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.205
Abstract FullText HTML PDF
Tumor Necrosis Factor α deficiency promotes myogenesis and muscle regeneration
Xin Hao, Jingru Nie, Peng Shang, Bo Zhang, Dawei Yan, Yu Fu, Hao Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.039
Abstract PDF
Overexpression of wild-type HRAS drives NASH to HCC progression in mouse model
Chen Ling, Susu Liu, Yuya Wang, Guitao Huo, Yanwei Yang, Nan Xu, Hong Wang, Yong Wu, Yufa Miao, Rui Fu, Yuwei Zhao, Changfa Fan
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.002
Abstract PDF
PRSS50-mediated inhibition of the MKP3/ERK signal is crucial for meiotic progression and sperm quality
Chunxue Niu, jiawei Li, Xiaoli Li, Linlin Zhang, Yan Lang, Zhenbo Song, Chunlei Yu, Xiaoguang Yang, Haifeng Zhao, Jialing Sun, Lihua Zheng, Xue Wang, Ying Sun, Xiaohong Han, Guannan Wang, Yongli Bao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.388
Abstract PDF
SIL1 improved cognitive impairment of APP23/PS45 mice by regulating APP processing and Aβ generation
Qunxian Wang, Yanshuang Jiang, Zijun Meng, Xiangjun Dong, Dongjie Hu, Liangye Ji, Weihui Zhou, Weihong Song
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.363
Abstract PDF
General anesthetic agents induce neurotoxicity through oligodendrocytes in developing brain
Wenxin Hang, Yanchang Yang, Yuhan Hu, Fuquan Fang, Lang Wang, Xinghua Qian, Patrick McQuillan, Hui Xiong, Jianhang Leng, Zhiyong Hu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.413
Abstract PDF
Skeletal phenotypes and molecular mechanisms in Aging mice
Qiao Guan, Yuan Zhang, Zhi Kun Wang, Xiao Hua Liu, Jun Zou, Lingli Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.397
Abstract PDF
Microplastics exposure disturbs sleep structure, reduces the lifespan and ovary size of Drosophila melanogaster
Wei Yan, Zijie Li, Ziyi Lin, Shuqin Ji, Ka Fai William Tse, Zhiqiang Meng, Chang Liu, Lei Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.038
Abstract PDF
Engineered AAV13 Variants with Enhanced Transduction and Confined Spread
Nengsong Luo, yuxiang cai, Zengpeng Han, Xiaokai Sui, Wenjia Yuan, Zilian Zhang, Haodong Guo, Jie Wang, Kunzhang Lin, Fuqiang Xu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.355
Abstract PDF
Cretaceous crown male ant reveals the rise of modern lineages
Qiong Wu, Alexander Radchenko, Michael Engel, Xiaoqin Li, Hongru Yang, Xingru Li, Chungkun Shih, Dong Ren, Taiping Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.390
Abstract PDF
Integrated multi-omics analysis reveals liver metabolic reprogramming by fish iridovirus and the antiviral function of alpha-linolenic acid
Lin Liu, Ya Zhang, Mengdi Yuan, Dongmiao Xiao, Weihua Xu, Qi Zheng, Qiwei Qin, Youhua Huang, Xiaohong Huang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.028
Abstract
Metabolomics analysis reveals a bile acid mediated ovarian failure induced by low temperature in zebrafish
Wenhao Li, Zhiqiang Li, Mengdi Bu, Jiazhen Li, Liangbiao Chen
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.369
Abstract PDF
Exploring cerebral structural and functional abnormalities in a mouse model of post-traumatic headache induced by mild traumatic brain injury
Dan Yang, Bin-Bin Nie, Jingang He, Zongqiang Lv, Fengfeng Mo, Siyi Ouyang , Jie Wang, Juxiang Chen, Tao Tao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.323
Abstract PDF
Mitogenomic phylogeny, biogeography, and cryptic divergence of the genus Silurus (Siluriformes: Siluridae)
Weitao Chen, Nicolas Hubert, Yuefei Li, Shuli Zhu, Jun Wang, Denggao Xiang, Shang Gao, Chunni Kou, Jilong Wang, tai wang, Zhiqiang Liang, Jun-Jie Wu, Xinhui Li, Jie Li
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.311
Abstract PDF
Human‐like adrenal features in Chinese tree shrew revealed by multi-omics analysis of adrenal cell populations and steroid synthesis
Jinghang Jiang, Yifu Wang, Jie Zheng, Yiming Lei, Zhongyuan Chen, Yi Guo, Yajie Guo, Bingqian Guo, Yufang Lv, Honghong Wang, Juanjuan Xie, Yixuan Liu, Tingwei Jin, Biqi Li, Xiaoshu Zhu, Jiangyong Hua, Zengnan Mo
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.280
Abstract PDF
Integrated ribosome and proteome analysis provides insight into sevoflurane-induced long-term social behavior and cognitive dysfunctions by inhibiting ADNP in neonatal mice
Lirong Liang, Bing Liu, Shuhui Cao, Youyi Zhao, Tian Zeng, MeiTing Zhai, Ze Fan, Danyi He, Sanxin Ma, Xiaotong Shi, Yao Zhang, Hui Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.315
Abstract PDF
The final volume/issue numbers and page numbers are available for citation.
Role of cancer stem cell ecosystem on breast cancer metastasis and related mouse models
Xilei Peng, Haonan Dong, Lixing Zhang, Suling Liu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.411
Abstract FullText HTML PDF
Acetaminophen overdose-induced acute liver injury can be alleviated by static magnetic field
Han-Xiao Chen, Xin-Yu Wang, Biao Yu, Chuan-Lin Feng, Guo-Feng Cheng, Lei Zhang, Jun-Jun Wang, Ying Wang, Ruo-Wen Guo, Xin-Miao Ji, Wen-Jing Xie, Wei-Li Chen, Chao Song, Xin Zhang
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.410
Abstract FullText HTML PDF
Combining genome-wide association study and transcriptome analysis to identify molecular markers and genetic basis of population-asynchronous ovarian development in Coilia nasus
Yue Yu, Shi-Ming Wan, Cheng-You Huang, Shuang-Meng Zhang, Ai-Li Sun, Jun-Qi Liu, Shun-Yao Li, Yong-Fu Zhu, Shu-Xin Gu, Ze-Xia Gao
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.336
Abstract FullText HTML PDF
Haplotype-resolved and chromosome-scale genomes provide insights into co-adaptation between the Amur tiger and Amur leopard
Hai-Meng Li, Bo-Yang Liu, Min-Hui Shi, Le Zhang, Shang-Chen Yang, Sunil Kumar Sahu, Liang-Yu Cui, Shan-Lin Liu, Nicolas Dussex, Yue Ma, Dan Liu, Wei-Yao Kong, Hao-Rong Lu, Yue Zhao, Love Dalén, Huan Liu, Tian-Ming Lan, Guang-Shun Jiang, Yan-Chun Xu
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.232
Abstract FullText HTML PDF
Enterococcus faecalis provides protection during scavenging in carrion crow (Corvus corone)
Bin Hu, Jia-Min Wang, Qing-Xun Zhang, Jing Xu, Ya-Nan Xing, Bo Wang, Shu-Yi Han, Hong-Xuan He
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.320
Abstract FullText HTML PDF
Mitochondrial targeting sequence of magnetoreceptor MagR: More than just targeting
Yanqi Zhang, Peng Zhang, Junjun Wang, Jing Zhang, Tianyang Tong, Xiujuan Zhou, Yajie Zhou, Mengke Wei, Chuanlin Feng, Jinqian Li, Xin Zhang, Can Xie, Tiantian Cai
DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.385
Abstract FullText HTML PDF
Column
Loss of SHROOM3 affects neuroepithelial cell shape through regulating cytoskeleton proteins in cynomolgus monkey organoids
Peng Li, Ting Zhang, Ruo Wu, Jun-Yu Zhang, Yan Zhuo, Shan-Gang Li, Jiao-Jian Wang, Wen-Ting Guo, Zheng-Bo Wang, Yong-Chang Chen
2024, 45(2): 233-241. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.190
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analysis of primate and pig cells reveals primate-specific PINK1 expression and phosphorylation
Xiu-Sheng Chen, Rui Han, Yan-Ting Liu, Wei Huang, Qi Wang, Xin Xiong, Ying Zhang, Jian-Guo Zhao, Shi-Hua Li, Xiao-Jiang Li, Wei-Li Yang
2024, 45(2): 242-252. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.241
Abstract FullText HTML PDF
Genome-edited rabbits: Unleashing the potential of a promising experimental animal model across diverse diseases
Yang Han, Jiale Zhou, Renquan Zhang, Yuru Liang, Liangxue Lai, Zhanjun Li
2024, 45(2): 253-262. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.201
Abstract FullText HTML PDF
Genetically modified non-human primate models for research on neurodegenerative diseases
Ming-Tian Pan, Han Zhang, Xiao-Jiang Li, Xiang-Yu Guo
2024, 45(2): 263-274. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.197
Abstract FullText HTML PDF
Large animal models for Huntington’s disease research
Bofeng Han, Weien Liang, Xiao-Jiang Li, Shihua Li, Sen Yan, Zhuchi Tu
2024, 45(2): 275-283. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.199
Abstract FullText HTML PDF
Genetically modified pigs: Emerging animal models for hereditary hearing loss
Xiao Wang, Tian-Xia Liu, Ying Zhang, Liang-Wei Xu, Shuo-Long Yuan, A-Long Cui, Wei-Wei Guo, Yan-Fang Wang, Shi-Ming Yang, Jian-Guo Zhao
2024, 45(2): 284-291. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.231
Abstract FullText HTML PDF
Generation of mitochondrial replacement monkeys by female pronucleus transfer
Chun-Yang Li, Xing-Chen Liu, Yu-Zhuo Li, Yan Wang, Yan-Hong Nie, Yu-Ting Xu, Xiao-Tong Zhang, Yong Lu, Qiang Sun
2024, 45(2): 292-298. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.287
Abstract FullText HTML PDF
Comparative transcriptome analysis between rhesus macaques (Macaca mulatta) and crab-eating macaques (M. fascicularis)
Yu-Xiang Mao, Yamei Li, Zikun Yang, Ning Xu, Shilong Zhang, Xuankai Wang, Xiangyu Yang, Qiang Sun, Yafei Mao
2024, 45(2): 299-310. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.322
Abstract FullText HTML PDF
A booming field of large animal model research
Xiao-Jiang Li, Liangxue Lai
2024, 45(2): 311-313. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.018
Abstract FullText HTML PDF
Genetic mechanism of body size variation in groupers: Insights from phylotranscriptomics
Wei-Wei Zhang, Zhuo-Ying Weng, Xi Wang, Yang Yang, Duo Li, Le Wang, Xiao-Chun Liu, Zi-Ning Meng
2024, 45(2): 314-328. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.222
Abstract FullText HTML PDF
Deciphering the population structure and genetic basis of growth traits from whole-genome resequencing of the leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)
Shao-Xuan Wu, Qi-Fan Zeng, Wen-Tao Han, Meng-Ya Wang, Hui Ding, Ming-Xuan Teng, Ming-Yi Wang, Pei-Yu Li, Xin Gao, Zhen-Min Bao, Bo Wang, Jing-Jie Hu
2024, 45(2): 329-340. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.270
Abstract FullText HTML PDF
Comparative transcriptomic evidence of physiological changes and potential relationships in vertebrates under different dormancy states
Yu-Han Niu, Li-Hong Guan, Cheng Wang, Hai-Feng Jiang, Guo-Gang Li, Lian-Dong Yang, Shun-Ping He
2024, 45(2): 341-354. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.308
Abstract FullText HTML PDF
Androgen signaling inhibits de novo lipogenesis to alleviate lipid deposition in zebrafish
Jing-Yi Jia, Guang-Hui Chen, Ting-Ting Shu, Qi-Yong Lou, Xia Jin, Jiang-Yan He, Wu-Han Xiao, Gang Zhai, Zhan Yin
2024, 45(2): 355-366. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.324
Abstract FullText HTML PDF
Potential therapeutic role of spermine via Rac1 in osteoporosis: Insights from zebrafish and mice
Rui-Xue Jiang, Nan Hu, Yu-Wei Deng, Long-Wei Hu, Hao Gu, Nan Luo, Jin Wen, Xin-Quan Jiang
2024, 45(2): 367-380. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.371
Abstract FullText HTML PDF
Identification and effective regulation of scarb1 gene involved in pigmentation change in autotetraploid Carassius auratus
Xi-Dan Xu, Yue Zhou, Chong-Qing Wang, Xu Huang, Kun Zhang, Xiao-Wei Xu, Li-Wen He, Xin-Yue Zhang, Xin-Zhu Fu, Ming Ma, Qin-Bo Qin, Shao-Jun Liu
2024, 45(2): 381-397. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.293
Abstract FullText HTML PDF
Changes in structural plasticity of hippocampal neurons in an animal model of multiple sclerosis
Poornima D.E. Weerasinghe-Mudiyanselage, Sohi Kang, Joong-Sun Kim, Sung-Ho Kim, Hongbing Wang, Taekyun Shin, Changjong Moon
2024, 45(2): 398-414. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.309
Abstract FullText HTML PDF
RNA m6A dynamic modification mediated by nucleus-localized FTO is involved in follicular reserve
Jiao-Na Zhang, Rui-Ting Wang, Francesca-Gioia Klinger, Shun-Feng Cheng, Wei Shen, Xiao-Feng Sun
2024, 45(2): 415-428. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.236
Abstract FullText HTML PDF
Identification of novel mammalian viruses in tree shrews (Tupaia belangeri chinensis)
Hong Zhou, Ren-Rong Tian, Xiu-Rong Wang, Jin-Xuan Yang, Yun-Xiao Wang, Ming-Liang Zhao, Xu-Dong Zhang, Yu-Hua Ma, Long-Bao Lv, Edward C. Holmes, Yong-Tang Zheng, Wei-Feng Shi
2024, 45(2): 429-438. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.306
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal dynamics of the social structure of Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis) in Xiamen waters from 2007 to 2019
Yi Lu, Xin-Rong Xu, Bing-Yao Chen, Thomas A Jefferson, Holly Fearnbach, Guang Yang
2024, 45(2): 439-450. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.255
Abstract FullText HTML PDF

ZRDC

ZR NewsMore >

    Most ReadMost Cited

    LinksMore >