CUI Gui-hua, YANG Jun-xing, CHEN Xiao-yong, MO Ming-zhong, YU Zhi-yong, HUANG Ting-guo. 2000. A New Record of Cyprinid Fish in China--Systomus orphoides. Zoological Research, 21(4): 286-302.
Citation: CUI Gui-hua, YANG Jun-xing, CHEN Xiao-yong, MO Ming-zhong, YU Zhi-yong, HUANG Ting-guo. 2000. A New Record of Cyprinid Fish in China--Systomus orphoides. Zoological Research, 21(4): 286-302.

A New Record of Cyprinid Fish in China--Systomus orphoides

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return