ZENG Xiao-mao WANG Yue-zhao, LIU Zhi-jun, FANG Zi-li Theodore J.Papenfuss, Robert JY Macey. 2000. Karyotypes and NORs of Three Species of Cyrtodactylus. Zoological Research, 21(4): 327-329.
Citation: ZENG Xiao-mao WANG Yue-zhao, LIU Zhi-jun, FANG Zi-li Theodore J.Papenfuss, Robert JY Macey. 2000. Karyotypes and NORs of Three Species of Cyrtodactylus. Zoological Research, 21(4): 327-329.

Karyotypes and NORs of Three Species of Cyrtodactylus

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return