column
Transgenic Mice as A Model For Neurovirulence Test of Live Poliomyelitis Vaccines
GUO Ren, CHEN Shu-fan, LUO Qi-sheng, WANG Qing-ling, YI Hong-kun, ZHAN Qiong-fen
1999, 20(4): 241-246.
Abstract PDF
Mitochondrial DNA Polymorphism of Rattus norvegicus in China
LI Jing-jing, PENG Tong-xu, WEN Shuo-yang, XIE Yi-qian
1999, 20(4): 247-251.
Abstract PDF
Genetic Diversity of Blood Protein Among Main Indigenous Pig Breeds in China
WU Xiao-qiu, ZHANG Ya-ping, DING Bo, CHEN Yong-jiu, XIONG Lu-yun, HE Zhao-fan
1999, 20(4): 252-257.
Abstract PDF
Chromosome Diversity of Tibetan Fishes
WU Yun-fei, KANG Bin, MEN Qiang, WU Cui-zhen
1999, 20(4): 258-264.
Abstract PDF
Geographical Distribution of Bs in Natural Populations of Drosophila albomicans From China
LING Fa-yao, WANG Wen, HE Li-ping, LIN Su
1999, 20(4): 265-272.
Abstract PDF
Timing of Hoolock Gibbon (Hylobates hoolock) Songs in West Yunnan
LAN Dao-ying, MA Shi-lai, LI Shou-chang, GUO Guang
1999, 20(4): 273-277.
Abstract PDF
The Calling Behaviours and Sound Spectrograph of Microtus mandarinus
TAI Fa-dao, WANG Ting-zheng, MIN Yi-jian
1999, 20(4): 278-283.
Abstract PDF
Annual Cycle of Brandt's Vole (Microtus brandti) and Succession of Rodent Community in Xilinguole Grasslands
LI Zhong-lai, LIU Tian-chi
1999, 20(4): 284-287.
Abstract PDF
Formicidae Ant Communities in Fragments of Montane Rain Forest in Xishuangbanna,China
XU Zheng-hui, YANG Bi-lun, HU Gang
1999, 20(4): 288-293.
Abstract PDF
Taxonomic Studies on Bufo viridis From West China (Amphibia:Anura)
FEI Liang, YE Chang-yuan
1999, 20(4): 294-300.
Abstract PDF
A New Loach of Schistura and Comments on the Genus
CHEN Yi-feng
1999, 20(4): 301-305.
Abstract PDF
Taxonomy,Status and Conservation of Leaf Monkeys in China
WANG Ying-xiang, JIANG Xue-long, FENG Qing
1999, 20(4): 306-315.
Abstract PDF
A Modified Method of High-Resolution RFLPs
ZHAO Xiao-qing, DING Yuan-chun, WEI Ling, JIANG Ling, ZHANG Ya-ping
1999, 20(4): 316-318.
Abstract PDF
Effects of Testosterone on Flank Glands in Ratlike Hamsters,Cricetulus triton
ZHANG Jian-xu, ZHANG Zhi-bin, WANG Zu-wang
1999, 20(4): 318-320.
Abstract PDF