column
2022-4 Contents
2022, 43(4): 1-2.
Abstract FullText HTML PDF
Fuel source shift or cost reduction: Context-dependent adaptation strategies in closely related Neodon fuscus and Lasiopodomys brandtii against hypoxia
Xiu-Juan Li, Cong-Cong Qiao, Bo-Jian Chen, Meng-Yang Li, Peng Chen, Mao-Lin Huang, Chun-Xiao Chen, Yan Liu, Han Cheng, Meng-Wan Jiang, Lu-Ye Shi, Zhen-Long Wang
2022, 43(4): 497-513. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.011
Abstract FullText HTML PDF
Ecological study of cave nectar bats reveals low risk of direct transmission of bat viruses to humans
Kai Zhao, Wei Zhang, Bei Li, Shi-Zhe Xie, Fan Yi, Ren-Di Jiang, Yun Luo, Xiang-Yang He, Yun-Zhi Zhang, Zheng-Li Shi, Li-Biao Zhang, Xing-Lou Yang
2022, 43(4): 514-522. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.480
Abstract FullText HTML PDF
Population and conservation status of a transboundary group of black snub-nosed monkeys (Rhinopithecus strykeri) between China and Myanmar
Yi-Xin Chen, Yang Yu, Cheng Li, Zhi-Shu Xiao, Guo-Wei Zhou, Zhong-Jian Zhang, Xin-Wen Wang, Zuo-Fu Xiang, Jiang Chang, Ming Li
2022, 43(4): 523-527. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.424
Abstract FullText HTML PDF
Nucleus accumbens-linked executive control networks mediating reversal learning in tree shrew brain
Ting-Ting Pan, Chao Liu, De-Min Li, Bin-Bin Nie, Tian-Hao Zhang, Wei Zhang, Shi-Lun Zhao, Qi-Xin Zhou, Hua Liu, Gao-Hong Zhu, Lin Xu, Bao-Ci Shan
2022, 43(4): 528-531. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.063
Abstract FullText HTML PDF
Europe vs. China: Pholcus (Araneae, Pholcidae) from Yanshan-Taihang Mountains confirms uneven distribution of spiders in Eurasia
Ying Lu, Chang Chu, Xiao-Qing Zhang, Shu-Qiang Li, Zhi-Yuan Yao
2022, 43(4): 532-534. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.103
Abstract FullText HTML PDF
Author Correction: A new species of the gudgeon genus Microphysogobio Mori, 1934 (Cypriniformes: Cyprinidae) from Zhejiang Province, China
Zhi-Xian  Sun, Bin-Qing Zhu, Wu Wu, Ya-Hui Zhao
2022, 43(4): 535-536. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.102
Abstract FullText HTML PDF
Production of functional sperm from in vitro-cultured premeiotic spermatogonia in a marine fish
Hong Zhang, Wan-Wan Zhang, Cheng-Yu Mo, Meng-Dan Dong, Kun-Tong Jia, Wei Liu, Mei-Sheng Yi
2022, 43(4): 537-551. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.058
Abstract FullText HTML PDF
DNA methylation-mediated expression of zinc finger protein 615 affects embryonic development in Bombyx mori
Guan-Feng Xu, Cheng-Cheng Gong, Yu-Lin Tian, Tong-Yu Fu, Yi-Guang Lin, Hao Lyu, Yu-Ling Peng, Chun-Mei Tong, Qi-Li Feng, Qi-Sheng Song, Si-Chun Zheng
2022, 43(4): 552-565. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.031
Abstract FullText HTML PDF
Mitochondrial phylogenomics provides insights into the phylogeny and evolution of spiders (Arthropoda: Araneae)
Min Li, Wen-Ting Chen, Qi-Lin Zhang, Min Liu, Cheng-Wei Xing, Ya Cao, Fang-Zhen Luo, Ming-Long Yuan
2022, 43(4): 566-584. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.418
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive silk gland multi-omics comparison illuminates two alternative mechanisms in silkworm heterosis
Han Xu, Lei Chen, Xiao-Ling Tong, Hai Hu, Li-Yuan Liu, Gui-Chun Liu, Ya-Nan Zhu, Ruo-Ping Zhao, Wen Wang, Fang-Yin Dai, Xin Li, Hui Xiang
2022, 43(4): 585-596. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.065
Abstract FullText HTML PDF
Mapping big brains at subcellular resolution in the era of big data in zoology
Yan Shen, Lu-Feng Ding, Chao-Yu Yang, Fang Xu, Pak-Ming Lau, Guo-Qiang Bi
2022, 43(4): 597-599. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.138
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic transcriptional atlas of male germ cells during porcine puberty
Ling-Kai Zhang, Hai-Dong Ma, Ming Guo, Ling Wang, Yi Zheng, Xiao-Dong Wu, Tian-Jiao Li, Hong-Zhao Lu, Wen-Xian Zeng, Tao Zhang
2022, 43(4): 600-603. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.037
Abstract FullText HTML PDF
First reference genome assembly of the Indochinese silvered langur (Trachypithecus germaini)
Jin-Wei Wu, Ru Zhang, Ya-Lin Qin, Li Wang, Ming-Bo Han, Zi-Fan Zhao, Pei Jing, Hai-Lu Sun, Song Wang, Ning Huang, Bao-Guo Li, Dong-Dong Wu, Chi Zhang, Xiao-Guang Qi
2022, 43(4): 604-607. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.136
Abstract FullText HTML PDF
Does high vegetation coverage equal high giant panda density?
Cheng Li, Zi-Qiang Bao, Xin-Rui Luo, Wei Wu, Jiao-Jiao Yu, Rong Hou, Jacob R. Owens, Qiang Xu, Xiao-Dong Gu, Hong Yang, Zuo-Fu Xiang, Dun-Wu Qi
2022, 43(4): 608-611. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.005
Abstract FullText HTML PDF
Monkeypox, wild animals, and potential big problem
Tian-Zhang Song, Yong-Tang Zheng
2022, 43(4): 612-614. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.217
Abstract FullText HTML PDF
Differences in action potential propagation speed and axon initial segment plasticity between neurons from Sprague-Dawley rats and C57BL/6 mice
Zhi-Ya Chen, Luxin Peng, Mengdi Zhao, Yu Li, Mochizuki Takahiko, Louis Tao, Peng Zou, Yan Zhang
2022, 43(4): 615-633. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.121
Abstract FullText HTML PDF
Single-cell transcriptomic landscape of the sheep rumen provides insights into physiological programming development and adaptation of digestive strategies
Yuan Yuan, Da-Ming Sun, Tao Qin, Sheng-Yong Mao, Wei-Yun Zhu, Yu-Yang Yin, Jie Huang, Rasmus Heller, Zhi-Peng Li, Jun-Hua Liu, Qiang Qiu
2022, 43(4): 634-647. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.086
Abstract FullText HTML PDF
Prior exposure to ciprofloxacin disrupts intestinal homeostasis and predisposes ayu (Plecoglossus altivelis) to subsequent Pseudomonas plecoglossicida-induced infection
Xiang-Yu Wu, Jin-Bo Xiong, Chen-Jie Fei, Ting Dai, Ting-Fang Zhu, Zi-Yue Zhao, Jing Pan, Li Nie, Jiong Chen
2022, 43(4): 648-665. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.159
Abstract FullText HTML PDF
Importance of genetic data from type specimens: The questionable type locality of southern white-cheeked gibbon, Nomascus siki (Delacour, 1951)
Christian Roos, Roberto Portela Miguez, Dietmar Zinner, Tilo Nadler, Van Ngoc Thinh
2022, 43(4): 666-670. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.067
Abstract FullText HTML PDF
Allele-specific expression analyses reveal immune divergences between ibex and goat species
Zhi-Rui Yang, Jia-Xin Li, Zhu-Qing Zheng, Chen Zhao, Yu Wang, Ming Li, Hojjat Asadollahpour Nanaei, Xue-Lei Dai, Yun-Jia Li, Ran Li, Chun-Na Cao, Mao Li, Yu Jiang, Wen-Xin Zheng, Xi-Hong Wang
2022, 43(4): 671-674. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.003
Abstract FullText HTML PDF
A new seamoth species of Pegasus (Syngnathiformes: Pegasidae) from the East China Sea
Ying-Yi Zhang, Rong-Rong Zhang, Shao-Bo Ma, Shuai-Shuai Liu, Qiang Lin, Xin Wang
2022, 43(4): 675-678. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.109
Abstract FullText HTML PDF
Liobagrus chengduensis, a new species of torrent catfish (Teleostei: Siluriformes: Amblycipitidae) from the upper Changjiang River basin in southwest China
Zhong-Guang Chen, Yan-Shu Guo, Jia-Yun Wu, An-Xiang Wen
2022, 43(4): 679-682. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.114
Abstract FullText HTML PDF
Chromosome-level genome assembly of the freshwater snail Bellamya purificata (Caenogastropoda)
Wu Jin, Xiao-Juan Cao, Xue-Yan Ma, Guo-Hua Lv, Gang-Chun Xu, Pao Xu, Bing Sun, Dong-Po Xu, Hai-Bo Wen
2022, 43(4): 683-686. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.118
Abstract FullText HTML PDF
Protein composition of extracellular vesicles from skin secretions of the amphibian Bombina maxima
Xue-Song Wei, Ling-Zhen Liu, Xian-Ling Bian, Lin Zeng, Wen-Hui Lee, Ling Lin, Yun Zhang, Qi-Quan Wang
2022, 43(4): 687-690. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.069
Abstract FullText HTML PDF
Towards a primate single-cell atlas
Xiao Zhang, Guang-Yao Lai, Giacomo Volpe, Lei Han, Patrick H. Maxwell, Long-Qi Liu, Miguel A. Esteban, Yi-Wei Lai
2022, 43(4): 691-694. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.212
Abstract FullText HTML PDF
Zoological Research call for papers of Cavefish Special Issue
2022, 43(4): 694-694. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.210
Abstract FullText HTML PDF