LUO Jing, WANG Rui-fang, LI Dong-sheng, XIONG Yu-liang, ZHANG Ya-ping. 1998. The karyotype of Protobothrops jerdonii. Zoological Research, 19(6): 495-496.
Citation: LUO Jing, WANG Rui-fang, LI Dong-sheng, XIONG Yu-liang, ZHANG Ya-ping. 1998. The karyotype of Protobothrops jerdonii. Zoological Research, 19(6): 495-496.

The karyotype of Protobothrops jerdonii

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return