DAI Ting-en, WANG Feng et al., XIONG Yu-liang, YANG Shang-chuang et al.. 1988. A Pharmacokinetic Study of Stancher 125 Ⅰ-Zhi Xue Zu Fen in the Vivo of Animals. Zoological Research, 9(zk): 77-81.
Citation: DAI Ting-en, WANG Feng et al., XIONG Yu-liang, YANG Shang-chuang et al.. 1988. A Pharmacokinetic Study of Stancher 125 Ⅰ-Zhi Xue Zu Fen in the Vivo of Animals. Zoological Research, 9(zk): 77-81.

A Pharmacokinetic Study of Stancher 125 Ⅰ-Zhi Xue Zu Fen in the Vivo of Animals

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return