HUANG De-sheng, XIE Tian-zhen, LI Song-bai, SONG Xue-lin, ZHU Jia-xing. 1988. A New Genus and Species of Family Paramphistomatidae From Yunnan China. Zoological Research, 9(zk): 61-66.
Citation: HUANG De-sheng, XIE Tian-zhen, LI Song-bai, SONG Xue-lin, ZHU Jia-xing. 1988. A New Genus and Species of Family Paramphistomatidae From Yunnan China. Zoological Research, 9(zk): 61-66.

A New Genus and Species of Family Paramphistomatidae From Yunnan China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return