XU Ke-ming, ZHAO Yong-kui, LI Jian-li, LUAN Yong-gui et al.. 1991. The Distribution Characters of Minor Element in the Body of Agkistrodon shedaoensis Zhao. Zoological Research, 12(3): 284-292.
Citation: XU Ke-ming, ZHAO Yong-kui, LI Jian-li, LUAN Yong-gui et al.. 1991. The Distribution Characters of Minor Element in the Body of Agkistrodon shedaoensis Zhao. Zoological Research, 12(3): 284-292.

The Distribution Characters of Minor Element in the Body of Agkistrodon shedaoensis Zhao

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return