FAN Zi-de, WU Xin-sheng. 1987. Two New Species of Anthomyiidae From Jiuquan Prefecture,Gansu,China (Diptera). Zoological Research, 8(4): 375-378.
Citation: FAN Zi-de, WU Xin-sheng. 1987. Two New Species of Anthomyiidae From Jiuquan Prefecture,Gansu,China (Diptera). Zoological Research, 8(4): 375-378.

Two New Species of Anthomyiidae From Jiuquan Prefecture,Gansu,China (Diptera)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return