QIU Xhe-zhen, QU Xian-ming, WU Ke-zuo, DAI Pei-hua, LI Shi-yun. 1986. The Effect of Cecropins D From Antheraea pernyi on Suspensions of E.coli K12D31. Zoological Research, 7(3): 287-292.
Citation: QIU Xhe-zhen, QU Xian-ming, WU Ke-zuo, DAI Pei-hua, LI Shi-yun. 1986. The Effect of Cecropins D From Antheraea pernyi on Suspensions of E.coli K12D31. Zoological Research, 7(3): 287-292.

The Effect of Cecropins D From Antheraea pernyi on Suspensions of E.coli K12D31

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return