ZHOU De-yi, LIANG Xi-nan, WU Xiang-shi, WEI Qi. 1986. The Gamma-Glutamyl Transpeptidase in Snake Venoms. Zoological Research, 7(3): 273-279.
Citation: ZHOU De-yi, LIANG Xi-nan, WU Xiang-shi, WEI Qi. 1986. The Gamma-Glutamyl Transpeptidase in Snake Venoms. Zoological Research, 7(3): 273-279.

The Gamma-Glutamyl Transpeptidase in Snake Venoms

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return