Zong-Min Lu, Xue-Jian Li, Wen-Jian Lü, Jin-Qing Huang, Tian-Ke Xu, Gang Huang, Fen-Qiong Qian, Peng Yang, Shu-Guo Chen, Wei-Ning Mao, Ya-Hui Zhao. 2022. Triplophysa xuanweiensis sp. nov., a new blind loach species from a cave in China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae). Zoological Research, 43(2): 221-224. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.310
Citation: Zong-Min Lu, Xue-Jian Li, Wen-Jian Lü, Jin-Qing Huang, Tian-Ke Xu, Gang Huang, Fen-Qiong Qian, Peng Yang, Shu-Guo Chen, Wei-Ning Mao, Ya-Hui Zhao. 2022. Triplophysa xuanweiensis sp. nov., a new blind loach species from a cave in China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae). Zoological Research, 43(2): 221-224. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.310

Triplophysa xuanweiensis sp. nov., a new blind loach species from a cave in China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return