column
 Contents
2021(4): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Phylogenetic and morphological significance of an overlooked flying squirrel (Pteromyini, Rodentia) from the eastern Himalayas with the description of a new genus
Quan Li, Feng Cheng, Stephen M. Jackson, Kristofer M. Helgen, Wen-Yu Song, Shao-Ying Liu, Daosavanh Sanamxay, Song Li, Fei Li, Yun Xiong, Jun Sun, Hong-Jiao Wang, Xue-Long Jiang
2021, 42(4): 389-400. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.039
Abstract FullText HTML PDF
Single-cell RNA sequencing reveals atlas of dairy goat testis cells
Xiu-Wei Yu, Tong-Tong Li, Xiao-Min Du, Qiao-Yan Shen, Meng-Fei Zhang, Yu-Dong Wei, Dong-Hui Yang, Wen-Jing Xu, Wen-Bo Chen, Chun-Ling Bai, Xue-Ling Li, Guang-Peng Li, Na Li, Sha Peng, Ming-Zhi Liao, Jin-Lian Hua
2021, 42(4): 401-405. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.373
Abstract FullText HTML PDF
Diet, food availability, and climatic factors drive ranging behavior in white-headed langurs in the limestone forests of Guangxi, southwest China
Ke-Chu Zhang, Qi-Hai Zhou, Huai-Liang Xu, Zhong-Hao Huang
2021, 42(4): 406-411. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.292
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal patterns of anuran functional diversity in temperate montane forests
Zi-Jian Sun, Wei Zhu, Wen-Bo Zhu, Chun-Lin Zhao, Chun-Lin Liao, Bei Zou, Dan Xu, Wen-Bo Fan, Sheng-Qi Su, Jian-Ping Jiang, Tian Zhao
2021, 42(4): 412-416. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.341
Abstract FullText HTML PDF
Chromosome-level genome assembly of the Chinese longsnout catfish Leiocassis longirostris
Wen-Ping He, Jian Zhou, Zhe Li, Ting-Sen Jing, Chun-Hua Li, Yue-Jing Yang, Meng-Bin Xiang, Chao-Wei Zhou, Guang-Jun Lv, Hong-Yan Xu, Hui Luo, Hua Ye
2021, 42(4): 417-422. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.327
Abstract FullText HTML PDF
A new loach species of Troglonectes (Teleostei: Nemacheilidae) from Guangxi, China
Li-Xiao Zhao, Jia-Hui Liu, Li-Na Du, Fu-Guang Luo
2021, 42(4): 423-427. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.028
Abstract FullText HTML PDF
Mitogenomes of historical type specimens unravel the taxonomy of sportive lemurs (Lepilemur spp.) in Northwest Madagascar
Christian Roos, Roberto Portela Miguez, Richard Sabin, Edward E. Louis Jr., Michael Hofreiter, Dietmar Zinner
2021, 42(4): 428-432. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.157
Abstract FullText HTML PDF
Genome-wide analysis reveals signatures of complex introgressive gene flow in macaques (genus Macaca)
Yang Song, Cong Jiang, Kun-Hua Li, Jing Li, Hong Qiu, Megan Price, Zhen-Xin Fan, Jing Li
2021, 42(4): 433-449. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.038
Abstract FullText HTML PDF
Genomes reveal selective sweeps in kiang and donkey for high-altitude adaptation
Lin Zeng, He-Qun Liu, Xiao-Long Tu, Chang-Mian Ji, Xiao Gou, Ali Esmailizadeh, Sheng Wang, Ming-Shan Wang, Ming-Cheng Wang, Xiao-Long Li, Hadi Charati, Adeniyi C. Adeola, Rahamon Akinyele Moshood Adedokun, Olatunbosun Oladipo, Sunday Charles Olaogun, Oscar J. Sanke, Mangbon Godwin F., Sheila Cecily Ommeh, Bernard Agwanda, Jacqueline Kasiiti Lichoti, Jian-Lin Han, Hong-Kun Zheng, Chang-Fa Wang, Ya-Ping Zhang, Laurent A. F. Frantz, Dong-Dong Wu
2021, 42(4): 450-460. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.095
Abstract FullText HTML PDF
Clonal spread of Escherichia coli O101:H9-ST10 and O101:H9-ST167 strains carrying fosA3 and blaCTX-M-14 among diarrheal calves in a Chinese farm, with Australian Chroicocephalus as the possible origin of E. coli O101:H9-ST10
Wan-Yun He, Xing-Xing Zhang, Guo-Long Gao, Ming-Yi Gao, Fa-Gang Zhong, Lu-Chao Lv, Zhong-Peng Cai, Xing-Feng Si, Jun Yang, Jian-Hua Liu
2021, 42(4): 461-468. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.153
Abstract FullText HTML PDF
PINK1 gene mutation by pair truncated sgRNA/Cas9-D10A in cynomolgus monkeys
Zhen-Zhen Chen, Jian-Ying Wang, Yu Kang, Qiao-Yan Yang, Xue-Ying Gu, Da-Long Zhi, Li Yan, Cheng-Zu Long, Bin Shen, Yu-Yu Niu
2021, 42(4): 469-477. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.023
Abstract FullText HTML PDF
A bright future for the tree shrew in neuroscience research: Summary from the inaugural Tree Shrew Users Meeting
Elise Savier, Madineh Sedigh-Sarvestani, Ralf Wimmer, David Fitzpatrick
2021, 42(4): 478-481. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.178
Abstract FullText HTML PDF
Inhibition of mTOR signaling by rapamycin protects photoreceptors from degeneration in rd1 mice
Jia-Liang Yang, Tong-Dan Zou, Fang Yang, Zheng-Lin Yang, Hou-Bin Zhang
2021, 42(4): 482-486. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.049
Abstract FullText HTML PDF
A new snake species of the genus Gonyosoma Wagler, 1828 (Serpentes: Colubridae) from Hainan Island, China
Li-Fang Peng, Yong Zhang, Song Huang, Frank T. Burbrink, Jin-Min Chen, Mian Hou, Yi-Wu Zhu, Hang Yang, Ji-Chao Wang
2021, 42(4): 487-491. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.085
Abstract FullText HTML PDF
3DPhenoFish: Application for two- and three-dimensional fish morphological phenotype extraction from point cloud analysis
Yu-Hang Liao, Chao-Wei Zhou, Wei-Zhen Liu, Jing-Yi Jin, Dong-Ye Li, Fei Liu, Ding-Ding Fan, Yu Zou, Zen-Bo Mu, Jian Shen, Chun-Na Liu, Shi-Jun Xiao, Xiao-Hui Yuan, Hai-Ping Liu
2021, 42(4): 492-502. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.141
Abstract FullText HTML PDF
Genome and population evolution and environmental adaptation of Glyptosternon maculatum on the Qinghai-Tibet Plateau
Shi-Jun Xiao, Zen-Bo Mou, Rui-Bin Yang, Ding-Ding Fan, Jia-Qi Liu, Yu Zou, Shi-Lin Zhu, Ming Zou, Chao-Wei Zhou, Hai-Ping Liu
2021, 42(4): 502-513. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.096
Abstract FullText HTML PDF
Melatonin relieves heat-induced spermatocyte apoptosis in mouse testes by inhibition of ATF6 and PERK signaling pathways
De-Zhe Qin, Hui Cai, Chen He, Dong-Hui Yang, Jing Sun, Wen-Lai He, Ba-Lun Li, Jin-Lian Hua, Sha Peng
2021, 42(4): 514-524. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.041
Abstract FullText HTML PDF