column
Contents
2020, 41(4)
Abstract PDF
Perspectives on studying molecular adaptations of amphibians in the genomic era
Yan-Bo Sun, Yi Zhang, Kai Wang
2020, 41(4): 351-364. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.046
Abstract FullText HTML PDF
Physiological and pathological insights into exosomes in the brain
Xiao-Hui Li, Juan Zhang, Ding-Feng Li, Wei Wu, Zhong-Wen Xie, Qiang Liu
2020, 41(4): 365-372. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.043
Abstract FullText HTML PDF
Living in forests: strata use by Indo-Chinese gray langurs (Trachypithecus crepusculus) and the effect of forest cover on Trachypithecus terrestriality
Chi Ma, Wei-Guo Xiong, Li Yang, Lu Zhang, Peter Robert Tomlin, Wu Chen, Peng-Fei Fan
2020, 41(4): 373-380. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.047
Abstract FullText HTML PDF
Magnetic brain stimulation using iron oxide nanoparticle-mediated selective treatment of the left prelimbic cortex as a novel strategy to rapidly improve depressive-like symptoms in mice
Qing-Bo Lu, Jian-Fei Sun, Qu-Yang Yang, Wen-Wen Cai, Meng-Qin Xia, Fang-Fang Wu, Ning Gu, Zhi-Jun Zhang
2020, 41(4): 381-394. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.076
Abstract FullText HTML PDF
Hydroxycoumarin efficiently inhibits spring viraemia of carp virus infection in vitro and in vivo
Lei Liu, Da-Wei Song, Guang-Lu Liu, Li-Peng Shan, Tian-Xiu Qiu, Jiong Chen
2020, 41(4): 395-409. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.037
Abstract FullText HTML PDF
Dual RNA-seq provides novel insight into the roles of dksA from Pseudomonas plecoglossicida in pathogen-host interactions with large yellow croakers (Larimichthys crocea)
Lu-Ying Wang, Zi-Xu Liu, Ling-Min Zhao, Li-Xing Huang, Ying-Xue Qin, Yong-Quan Su, Wei-Qiang Zheng, Fan Wang, Qing-Pi Yan
2020, 41(4): 410-422. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.048
Abstract FullText HTML PDF
Genetic diversity and reproductive success of a wild population of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis) from the Yangtze River inferred from juveniles born in 2014
Zhong-Yuan Shen, Dan Yu, Xin Gao, Fu-Tie Zhang, Huan-Zhang Liu
2020, 41(4): 423-430. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.011
Abstract FullText HTML PDF
Blood transcriptome analysis reveals gene expression features of breast-feeding rhesus macaque (Macaca mulatta) infants
Yue Lan, Jiao Wang, Qiao Yang, Rui-Xiang Tang, Min Zhou, Guang-Lun Lei, Jing Li, Liang Zhang, Bi-Song Yue, Zhen-Xin Fan
2020, 41(4): 431-436. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.044
Abstract FullText HTML PDF
Potential use of actigraphy to measure sleep in monkeys: comparison with behavioral analysis from videography
Dong-Dong Qin, Shu-Fei Feng, Fei-Yu Zhang, Na Wang, Wen-Jie Sun, Yin Zhou, Teng-Fang Xiong, Xian-Lai Xu, Xiao-Ting Yang, Xiang Zhang, Xue Zhu, Xin-Tian Hu, Lei Xiong, Yun Liu, Yong-Chang Chen
2020, 41(4): 437-443. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.056
Abstract FullText HTML PDF
Age-associated changes in amyloid-β and formaldehyde concentrations in cerebrospinal fluid of rhesus monkeys
Zhen-Hui Li, Xia-Ping He, Hao Li, Rong-Qiao He, Xin-Tian Hu
2020, 41(4): 444-448. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.088
Abstract FullText HTML PDF
Successful implementation of intestinal resection and anastomosis in non-human primates suggests the possibility of longitudinal intestinal research
Xue-Hui Wang, Tian-Zhang Song, Lei Li, Ren-Rong Tian, Yong-Tang Zheng
2020, 41(4): 449-454. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.049
Abstract FullText HTML PDF
Observation of mother-perpetrated infanticide in golden takins (Budorcas taxicolor bedfordi)
Hai-Tao Zhao, Wen-Qing Zhang, Kang-Sheng Jia, Jia-Xuan Li, Xu-Xiang Bai, Xiao-Wei Wang, Song-Tao Guo, Shu-Jun He, Hong-Juan Sun, Ying-Hu Lei, Ru-Liang Pan, Bao-Guo Li
2020, 41(4): 455-457. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.041
Abstract FullText HTML PDF
Egg laying behavior of common cuckoos (Cuculus canorus): Data based on field video-recordings
Long-Wu Wang, Guo Zhong, Gang-Bin He, Yu-Han Zhang, Wei Liang
2020, 41(4): 458-464. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.021
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Triplophysa (Cypriniformes, Nemacheilidae) from Weihe River in Gansu Province, China
Chen-Guang Feng, Yu Zhang, Chao Tong, Bing-Zheng Zhou, Xiao-Hui Li, Yong-Tao Tang, Wen-Zhu Song, Kai Zhao
2020, 41(4): 465-470. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.050
Abstract FullText HTML PDF
OrthReg: a tool to predict cis-regulatory elements based on cross-species orthologous sequence conservation
Yun-Fei Ma, Cui-Ping Huang, Fang-Ru Lu, Jin-Xiu Li, Xu-Man Han, Adeniyi C. Adeola, Yun Gao, Jia-Kun Deng, Hai-Bing Xie, Ya-Ping Zhang
2020, 41(4): 471-475. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.099
Abstract FullText HTML PDF
Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China
Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang
2020, 41(4): 476-476. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.040
Abstract FullText HTML PDF