column
Contents-3 Contents
2020, 41(3): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Zoonotic origins of human coronavirus 2019 (HCoV-19 / SARS-CoV-2): why is this work important?
Gary Wong, Yu-Hai Bi, Qi-Hui Wang, Xin-Wen Chen, Zhi-Gang Zhang, Yong-Gang Yao
2020, 41(3): 213-219. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.031
Abstract FullText HTML PDF
The pathological role of ferroptosis in ischemia/reperfusion-related injury
Hong-Fa Yan, Qing-Zhang Tuo, Qiao-Zhi Yin, Peng Lei
2020, 41(3): 220-230. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.042
Abstract FullText HTML PDF
Interfacial phenomena of water striders on water surfaces: a review from biology to biomechanics
Jing-Ze Ma, Hong-Yu Lu, Xiao-Song Li, Yu Tian
2020, 41(3): 231-246. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.029
Abstract FullText HTML PDF
Decoding the evolution and transmissions of the novel pneumonia coronavirus (SARS-CoV-2 / HCoV-19) using whole genomic data
Wen-Bin Yu, Guang-Da Tang, Li Zhang, Richard T. Corlett
2020, 41(3): 247-257. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.022
Abstract FullText HTML PDF
Social avoidance behavior in male tree shrews and prosocial behavior in male mice toward unfamiliar conspecifics in the laboratory
Rong-Jun Ni, Yang Tian, Xin-Ye Dai, Lian-Sheng Zhao, Jin-Xue Wei, Jiang-Ning Zhou, Xiao-Hong Ma, Tao Li
2020, 41(3): 258-272. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.034
Abstract FullText HTML PDF
Impact of sympatric carnivores on den selection of wild giant pandas
Xin-Lei Lai, Wen-Liang Zhou, Hua-Lei Gao, Meng Wang, Kai Gao, Bao-Wei Zhang, Fu-Wen Wei, Yong-Gang Nie
2020, 41(3): 273-280. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.027
Abstract FullText HTML PDF
Targeting lentiviral vectors to primordial germ cells (PGCs): An efficient strategy for generating transgenic chickens
Zi-Qin Jiang, Han-Yu Wu, Jing Tian, Ning Li, Xiao-Xiang Hu
2020, 41(3): 281-291. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.032
Abstract FullText HTML PDF
How little is known about “the little brown frogs”: description of three new species of the genus Leptobrachella (Anura: Megophryidae) from Yunnan Province, China
Jin-Min Chen, Kai Xu, Nikolay A. Poyarkov, Kai Wang, Zhi-Yong Yuan, Mian Hou, Chatmongkon Suwannapoom, Jian Wang, Jing Che
2020, 41(3): 292-313. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.036
Abstract FullText HTML PDF
Novel insights into host-pathogen interactions of large yellow croakers (Larimichthys crocea) and pathogenic bacterium Pseudomonas plecoglossicida using time-resolved dual RNA-seq of infected spleens
Yi Tang, Ge Xin, Ling-Min Zhao, Li-Xing Huang, Ying-Xue Qin, Yong-Quan Su, Wei-Qiang Zheng, Bin Wu, Nan Lin, Qing-Pi Yan
2020, 41(3): 314-327. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.035
Abstract FullText HTML PDF
Whole-genome sequencing of leopard coral grouper (Plectropomus leopardus) and exploration of regulation mechanism of skin color and adaptive evolution
Yang Yang, Li-Na Wu, Jing-Fang Chen, Xi Wu, Jun-Hong Xia, Zi-Ning Meng, Xiao-Chun Liu, Hao-Ran Lin
2020, 41(3): 328-340. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.038
Abstract FullText HTML PDF
Discovery of first active breeding den of Chinese mountain cat (Felis bieti)
Xue-Song Han, Huai-Qing Chen, Zheng-Yi Dong, Ling-Yun Xiao, Xiang Zhao, Zhi Lu
2020, 41(3): 341-344. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.039
Abstract FullText HTML PDF
Responses of cuckoo hosts to alarm signals of different nest intruders in non-nesting areas
Jiao-Jiao Wang, Lai-Kun Ma, Wei Liang, Can-Chao Yang
2020, 41(3): 345-350. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.030
Abstract FullText HTML PDF