column
Contents
2019, 40(2)
Abstract PDF
Current understanding on the roles of gut microbiota in fish disease and immunity
Jin-Bo Xiong, Li Nie, Jiong Chen
2019, 40(2): 70-76. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.069
Abstract PDF
Involvement of ayu NOD2 in NF-κB and MAPK signaling pathways: Insights into functional conservation of NOD2 in antibacterial innate immunity
Yi Ren, Shui-Fang Liu, Li Nie, Shi-Yu Cai, Jiong Chen
2019, 40(2): 77-88. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.066
Abstract PDF
Metagenomic comparison of the rectal microbiota between rhesus macaques (Macaca mulatta) and cynomolgus macaques (Macaca fascicularis)
Yan-Fang Cui, Feng-Jie Wang, Lei Yu, Hua-Hu Ye, Gui-Bo Yang
2019, 40(2): 89-93. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.061
Abstract PDF
Identification and characterization of two novel cathelicidins from the frog Odorrana livida
Ruo-Han Qi, Yan Chen, Zhi-Lai Guo, Fen Zhang, Zheng Fang, Kai Huang, Hai-Ning Yu, Yi-Peng Wang
2019, 40(2): 94-101. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.062
Abstract PDF
Developmental expression of three prmt genes in Xenopus
Cheng-Dong Wang, Xiao-Fang Guo, Thomas Chi Bun Wong, Hui Wang, Xu-Feng Qi, Dong-Qing Cai, Yi Deng, Hui Zhao
2019, 40(2): 102-107. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.064
Abstract PDF
Marker-assisted selection of YY supermales from a genetically improved farmed tilapia-derived strain
Chao-Hao Chen, Bi-Jun Li, Xiao-Hui Gu, Hao-Ran Lin, Jun-Hong Xia
2019, 40(2): 108-112. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.071
Abstract PDF
Social functions of relaxed open-mouth display in golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana)
You-Ji Zhang, Yi-Xin Chen, Hao-Chun Chen, Yuan Chen, Hui Yao, Wan-Ji Yang, Xiang-Dong Ruan, Zuo-Fu Xiang
2019, 40(2): 113-120. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.043
Abstract PDF
Home range variation of two different-sized groups of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in Shennongjia, China: implications for feeding competition
Peng-Lai Fan, Yi-Ming Li, Craig B. Stanford, Fang Li, Ze-Tian Liu, Kai-Hua Yang, Xue-Cong Liu
2019, 40(2): 121-128. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.044
Abstract PDF
Effects of age, sex and manual task on hand preference in wild Rhinopithecus roxellana
Wei-Wei Fu, Xiao-Wei Wang, Cheng-Liang Wang, Hai-Tao Zhao, Yi Ren, Bao-Guo Li
2019, 40(2): 129-138. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.023
Abstract PDF
Interchange between grooming and infant handling in female Tibetan macaques (Macaca thibetana)
Qi Jiang, Dong-Po Xia, Xi Wang, Dao Zhang, Bing-Hua Sun, Jin-Hua Li
2019, 40(2): 139-145. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.049
Abstract PDF