column
Contents
2018, 39(1)
Abstract PDF
2018 New Year Address of Zoological Research
Yong-Gang Yao, Xue-Long Jiang
2018, 39(1): 1-2. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.011
Abstract PDF
Type I interferon receptor knockout mice as models for infection of highly pathogenic viruses with outbreak potential
Gary Wong, Xiang-Guo Qiu
2018, 39(1): 3-14. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.052
Abstract PDF
Animal models for filovirus infections
Vinayakumar Siragam, Gary Wong, Xiang-Guo Qiu
2018, 39(1): 15-24. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.053
Abstract PDF
 Animal models for the study of hepatitis B virus infection
Wei-Na Guo, Bin Zhu, Ling Ai, Dong-Liang Yang, Bao-Ju Wang
2018, 39(1): 25-31. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.013
Abstract PDF
Development and characterization of a guinea pig model for Marburg virus
Gary Wong, Wen-Guang Cao, Shi-Hua He, Zi-Rui Zhang, Wen-Jun Zhu, Estella Moffat, Hideki Ebihara, Carissa Embury-Hyatt, Xiang-Guo Qiu
2018, 39(1): 32-41. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.054
Abstract PDF
Parasites may exit immunocompromised northern pig-tailed macaques (Macaca leonina) infected with SIVmac239
Tian-Zhang Song, Ming-Xu Zhang, Yu-Jie Xia, Yu Xiao, Wei Pang, Yong-Tang Zheng
2018, 39(1): 42-51. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.015
Abstract PDF
Murine model of acute myocarditis and cerebral cortical neuron edema induced by coxsackievirus B4
Zhao-Peng Dong, Qian Wang, Zhen-Jie Zhang, Michael J. Carr, Dong Li, Wei-Feng Shi
2018, 39(1): 52-57. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.056
Abstract PDF