column
Contents
2017, 38(4)
Abstract PDF
Models and detection of spontaneous recurrent seizures in laboratory rodents
Bin Gu, Katherine A. Dalton
2017, 38(4): 171-179. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.042
Abstract PDF
Establishment of basal cell carcinoma animal model in Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis)
Li-Ping Jiang, Qiu-Shuo Shen, Cui-Ping Yang, Yong-Bin Chen
2017, 38(4): 180-190. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.045
Abstract PDF
Regeneration of adhesive tail pad scales in the New Zealand gecko (Hoplodactylus maculatus)(Reptilia;Squamata;Lacertilia) can serve as an experimental model to analyze setal formation in lizards generally
Lorenzo Alibardi, Victor Benno Meyer-Rochow
2017, 38(4): 191-197. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.046
Abstract PDF
Pseudogenization of the Humanin gene is common in the mitochondrial DNA of many vertebrates
Ian S. Logan
2017, 38(4): 198-202. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.049
Abstract PDF
A new record of the capped langur (Trachypithecus pileatus) in China
Yi-Ming Hu, Zhi-Xin Zhou, Zhi-Wen Huang, Ming Li, Zhi-Gang Jiang, Jian-Pu Wu, Wu-Lin Liu, Kun Jin, Hui-Jian Hu
2017, 38(4): 203-205. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.038
Abstract PDF
Rediscovery of the sun bear (Helarctos malayanus) in Yingjiang County,Yunnan Province,China
Fei Li, Xi Zheng, Xue-Long Jiang, Bosco Pui Lok Chan
2017, 38(4): 206-207. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.044
Abstract PDF
Identification of a novel mtDNA lineage B3 in chicken (Gallus gallus domesticus)
Xun-He Huang, Gui-Mei Li, Xing Chen, Ya-Jiang Wu, Wei-Na Li, Fu-Sheng Zhong, Wen-Zhi Wang, Zhao-Li Ding
2017, 38(4): 208-210. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.039
Abstract PDF
Comment on “The role of wildlife (wild birds) in the global transmission of antimicrobial resistance genes”
Mashkoor Mohsin, Shahbaz Raza
2017, 38(4): 211-211. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.023
Abstract PDF
Response to Comment on “The role of wildlife (wild birds) in the global transmission of antimicrobial resistance genes”
Jing Wang, Zhen-Bao Ma, Zhen-Ling Zeng, Xue-Wen Yang, Ying Huang, Jian-Hua Liu
2017, 38(4): 212-212. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.024
Abstract PDF