column
Contents
2016, 37(2)
Abstract PDF
Obituary: Professor Ying-Xiang Wang (1938-2016)
Xue-Long JIANG
2016, 37(2): 61-64. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.61
Abstract PDF
In Memory of Professor Ying-Xiang WANG
2016, 37(2): 65-65.
Abstract PDF
Appointment of Dr. Xue-Long JIANG as the Associate Editor-in-Chief of Zoological Research
2016, 37(2): 66-66.
Abstract PDF
Influences of local habitat, tributary position, and dam characteristics on fish assemblages within impoundments of low-head dams in the tributaries of the Qingyi River, China
Xian LI, Yu-Ru LI, Ling CHU, Ren ZHU, Li-Zhu WANG, Yun-Zhi YAN
2016, 37(2): 67-74. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.67
Abstract PDF
Short photoperiod increases energy intake, metabolic thermogenesis and organ mass in silky starlings Sturnus sericeus
Jia-Qi WANG, Jia-Jia WANG, Xu-Jian WU, Wei-Hong ZHENG, Jin-Song LIU
2016, 37(2): 75-83. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.75
Abstract PDF
Diurnal brooding behavior of long-tailed tits (Aegithalos caudatus glaucogularis)
Jin YU, Peng-Cheng WANG, Lei LÜ, Zheng-Wang ZHANG, Yong WANG, Ji-Liang XU, Jian-Qiang LI, Bo XI, Jia-Gui ZHU, Zhi-Yong DU
2016, 37(2): 84-89. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.84
Abstract PDF
Effects of osmotic pressure, temperature and stocking density on survival and sexual reproduction of Craspedacusta sowerbii
Yuan-Wei ZHANG, Xiao-Fu PAN, Xiao-Ai WANG, Wan-Sheng JIANG, Qian LIU, Jun-Xing YANG
2016, 37(2): 90-95. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.90
Abstract PDF
Molecular cloning, pathologically-correlated expression and functional characterization of the colonystimulating factor 1 receptor (CSF-1R) gene from a teleost, Plecoglossus altivelis
Qiang CHEN, Xin-Jiang LU, Ming-Yun LI, Jiong CHEN
2016, 37(2): 96-102. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.96
Abstract PDF
Huangshan population of Chinese Zacco platypus (Teleostei, Cyprinidae) harbors diverse matrilines and high genetic diversity
Xin ZHENG, Tian-Qi ZHOU, Tao WAN, Anabel PERDICES, Jin-Quan YANG, Xin-Sheng TANG, Zheng-Ping WANG, Li-Qun HUANG, Song HUANG, Shun-Ping HE
2016, 37(2): 103-109. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.103
Abstract PDF
ZIKA-How fast does this virus mutate?
Ian S. LOGAN
2016, 37(2): 110-115. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.110
Abstract PDF
Journal Correction
2016, 37(2): 116-116.
Abstract PDF