column
Volume 35, Suppl. 1 31 December 2014
2014, 35(S1): 1-200.
Abstract PDF
Introduction
James Harris
2014, 35(S1): 1-2. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0001
Abstract PDF
IUCN Black-necked Crane (Grus nigricollis) conservation plan
Feng-Shan LI
2014, 35(S1): 3-9. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0003
Abstract PDF
Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Bhutan: Current population status and conservation initiatives
Tshering Phuntsho, Jigme Tshering
2014, 35(S1): 10-19. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0010
Abstract PDF
Using bird banding and recovery to study the migration of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) in China
De-Jun KONG, Feng-Shan LI, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 20-38. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0020
Abstract PDF
Status and distribution of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in India
Pankaj Chandan, Afifullah Khan, Jigmet Takpa, Syed A. Hussain, Kamal Mehdi, Pushpinder Singh Jamwal, Rohit Rattan, Nisa Khatoon, Tsewang Rigzin, Anupam Anand, Pijush Kr. Dutta, Tanveer Ahmad, Partha S. Ghose, Priyadarshinee Shrestha, Lak Tsheden Theengh
2014, 35(S1): 39-50. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0039
Abstract PDF
Cranes and Their Research in Yunnan Province
Xiao-Jun YANG, Yun-Yan CHANG
2014, 35(S1): 51-60. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0051
Abstract PDF
Potential threats and effective protection for the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in Yunnan Province
Lian-Xian HAN, Ben HAN
2014, 35(S1): 61-65. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0061
Abstract PDF
Cranes in Guizhou Province
Zhu-Mei LI, Zhi-Gang YU
2014, 35(S1): 66-71. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0066
Abstract PDF
Distribution and protection status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Sichuan Province
Ling WEI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Chen-Hao ZHAO, Man ZHANG
2014, 35(S1): 72-75. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0072
Abstract PDF
Distribution and conservation status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Qinghai, China: A Review
Ji-Rong LI, Jian CAO, Fang YANG, Zhuo LI, Wen WANG, Lai-Xing LI
2014, 35(S1): 76-79. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0076
Abstract PDF
Quantities and distribution of the Black-necked Crane (Grus nigricollis) and other large waterfowl on the Yunnan and Guizhou Plateau
Fang YANG, Yi-Qun ZHANG
2014, 35(S1): 80-84. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0080
Abstract PDF
Numbers of wintering waterbirds and their changes over the past 20 years at Caohai, Guizhou Province
Feng-Shan LI, Wen LIU, Zhen-Ji LI, Qiang LIU, Jian-Dong WU, Sheng HONG, Ru-Bin WANG, Yun-Xun SHI
2014, 35(S1): 85-91. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0082
Abstract PDF
Species and populations of waterbirds wintering in the Yarlung Zangbo and its tributaries in Tibet,China
Guo-Gang ZHANG, Dong-Ping LIU, Feng-Shan LI, Fa-Wen QIAN, Tian MA, Ding DAN, Jun LU
2014, 35(S1): 92-100. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0092
Abstract PDF
Population changes of wintering Black-necked Crane (Grus nigricollis) along the upper-middle valley of Yarlung Zangbo
Ji-Rong LI, Wen WANG, Jian CAO, Fang YANG, Zhuo LI, Lai-Xing LI
2014, 35(S1): 101-104. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0101
Abstract PDF
Numbers and distribution of the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in the southern Xinjiang
Ming MA, Tong ZHANG, Feng XU
2014, 35(S1): 105-110. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0105
Abstract PDF
Notes on 2011-2012 sightings of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) and other birds in the Dam Chu Wetland, Zaduo County, Qinghai, China
John D. Farrington
2014, 35(S1): 111-116. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0111
Abstract PDF
Number and distribution of the Black-necked Cranes (Grus nigricollis) in Yanchiwan National Nature Reserve, Gansu, China
Li-Xun ZHANG, Mei-Lin SHU, Bei AN, Yi-La SUO, Yong-Jun SE, Xi-Li-Te DABU, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 117-123. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0117
Abstract PDF
Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Qinghai Lake
Yuan-Sheng HOU, Yu-Bang HE, Peng CUI, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 124-127. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0124
Abstract PDF
Numbers and breeding success of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Ruoergai Nature Reserve, Sichuan Province
Zheng-Quan JIANG, Feng-Shan LI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Bin WANG, Man ZHANG, Hua LI
2014, 35(S1): 128-133. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0128
Abstract PDF
Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Ruoergai Wetland on the Eastern Qinghai-Tibet Plateau
Qiang LIU, Kai WANG, Feng-Shan LI, De-Jun KONG, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 134-138. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0134
Abstract PDF
Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Bitahai Wetland, Yunnan, China
Qiang LIU, Xiao-Jun YANG, Jian-Lin ZHAO, Hong-Zhong YU, Wen-Dong DING, Peng HE
2014, 35(S1): 139-142. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0139
Abstract PDF
Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering in Yongshan County, Yunnan and their conservation
Guang-Yi LU, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 143-150. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0143
Abstract PDF
Changes in number and location of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Xundian, Yunnan Province
Rong-Xing WANG, Wei-Xiong LUO, De-Jun KONG, Li ZHANG, He-Qi WU, Guang-Yi LU, Hao-Yan DONG, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 151-157. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0151
Abstract PDF
Diurnal time budget of breeding Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Changthang, Ladakh, India
Afifullah Khan, Pankaj Chandan, Jigmet Takpa, Syed A. Hussain, Rohit Rattan, Pushpinder Singh Jamwal, Tanveer Ahmad
2014, 35(S1): 158-166. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0158
Abstract PDF
Vocal behaviors and spectrum characteristics of Black-necked Cranes(Grus nigricollis)
De-Jun KONG, Xing-Yao ZHONG, Jin-Guo ZHANG, Xi-Sen ZHAO, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 167-180. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0167
Abstract PDF
Seasonal and daily migration behavior of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) in Yunnan, China: timing and volume
De-Jun KONG, Xing-Yao ZHONG, Jun-Xing YANG, Xiao-Jun YANG
2014, 35(S1): 181-188. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0181
Abstract PDF
Underground plant food nutrients and biomass of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Bitahai Nature Reserve, Yunnan, China
Qiang LIU, Yao JIANG, Wen-Jing JIANG, Zhao-Peng LIU, Hong-Zhong YU
2014, 35(S1): 189-192. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0189
Abstract PDF
Nutrients and biomass of plants in foraging habitats of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Caohai National Nature Reserve
Wen LIU, Li-Fei YU, Jian-Li ZHANG, Fei XUE, Zhen-Ji LI, Ru-Bin WANG
2014, 35(S1): 193-196. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.z1.0193
Abstract PDF
Animal food items of wintering Black-necked Cranes(Grus nigricollis)
Qiang LIU, Xiao-Jun YANG, Jian-Guo ZHU
2014, 35(S1): 197-200. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0197
Abstract PDF
Microhistological analysis of herbiv­orous diets of wintering Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Dashanbao, China
Qiang LIU, Shun-Mei ZHU, Ning-Yun LI, Zhao-Peng LIU, Xing-Yao ZHONG
2014, 35(S1): 201-204. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0201
Abstract PDF
Roost sites of Black-necked Cranes(Grus nigricollis)wintering at Shigaze area in the Yarlung Zangbo valley of Tibet,China
Drolma TSAMCHU, Duoji GONGSANG, Feng-Shan LI, Le YANG
2014, 35(S1): 205-207. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0205
Abstract PDF
Numbers and distribution of the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in Akhsay, Gansu, China
Ali ABUTALIP, Hu CHEN, Yerbol
2014, 35(S1): 208-210. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0208
Abstract PDF
Number, migration, breeding and conservation management of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Gahai, Gansu, China
Jun-Zhen LI, Lin WANG, Rui-Chun TIAN, Shi-Yang LI
2014, 35(S1): 211-214. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0211
Abstract PDF
Number and distribution of cranes and waterbirds at Dashanbao Black-necked Cranes National Nature Reserve,China during the 2013 wintering period
Zi-Jiao ZHAO, Rui CAI, Chuan PENG, Xing-Yao ZHONG, Mei-Biao DAO
2014, 35(S1): 215-218. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0215
Abstract PDF
Number of cranes and large waterbirds in Huize County, Yunnan, China in 2013
Ji-Hong ZHU, Yan ZOU, Guo-Peng ZHANG, Jun YANG
2014, 35(S1): 219-222. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0219
Abstract PDF
Number and habitats of cranes and large waterbirds at Lashihai Plateau Wetland Nature Reserve, Yunnan, China in 2013
Zhi-Hong LI, Ting-Fa HUANG, Zhi-Yun WANG
2014, 35(S1): 223-226. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0223
Abstract PDF
Number of cranes and large waterbirds at Zhuanshanbao of Ludian County, Yunnan, China in 2013
Can LIU
2014, 35(S1): 227-230. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0227
Abstract PDF
Number of cranes and large waterbirds in Yongshan County, Yunnan, China in 2013
Shu-Yin XIE
2014, 35(S1): 231-233. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0231
Abstract PDF
Number of cranes and large waterbirds in Qiaojia County, Yunnan,China in 2013
Zai-You TAN
2014, 35(S1): 234-236. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0234
Abstract PDF
Number of wintering cranes and waterbirds at the Napahai Nature Reserve, Yunnan, China in 2013
Jun LUO, Shao-You HE
2014, 35(S1): 237-239. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0237
Abstract PDF
Number and distribution of wintering cranes and waterbirds at the Luguhu Nature Reserve, Yunnan, China in 2013
Lian-Xiang LI
2014, 35(S1): 240-242. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0240
Abstract PDF
Number of wintering cranes and waterbirds at the Bitahai Nature Reserve, Yunnan, China in 2013
Qiu-Ping LI, Zhi-Yuan SUN
2014, 35(S1): 243-245. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0243
Abstract PDF
Number of wintering cranes and waterbirds at the Shuduhu wetland, Yunnan, China in 2013
Li-Xian WU
2014, 35(S1): 246-247. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0246
Abstract PDF
Environmental education practice at schools around Caohai Nature Reserve—thoughts from Caohai Disney Education Project
Ya-Bin HU, Yun-Wen CHAN, Ju LIU, Xiao-Hong WU, Feng-Shan LI, Sheng HONG
2014, 35(S1): 248-252. DOI: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0248
Abstract PDF