column
The fauna and vertical distribution of birds in Mount Qomolangma National Nature Reserve
Jing-Jing LI, Lian-Xian HAN, Hong-Fen CAO, Yuan TIAN, Bo-Yong PENG, Bin WANG, Hui-Jian HU
2013, 34(6): 531-548. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0531
Abstract PDF
The correlations between population of Oriental white stork and climate change in the Poyang Lake National Nature Reserve
Lu-Jun MIAO, Yan-Kuo LI, Jia LI, Guang-Yong XIE, Fang-Kai YUAN
2013, 34(6): 549-555. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0549
Abstract PDF
Effects of syringeal denervation on the vocalization in red-billed Leiothrix (Leiothrix lutea)
Min WU, Yuan LV, Zhi-Qiang ZHENG, Gui-Xia LIN, Yi-Chun WANG, Song-Hua WANG, Dong-Feng LI
2013, 34(6): 556-563. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0556
Abstract PDF
Using spectra and visual modeling to study animal coloration
Can-Chao YANG, Wei LIANG
2013, 34(6): 564-573. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0564
Abstract PDF
Body mass, energy budget and leptin of mice under stochastic food restriction and refeeding
Zhi-Jun ZHAO, Wen-Tao WEI, Ming-Zhen LI, Jing CAO
2013, 34(6): 574-581. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0574
Abstract PDF
Effects of ketamine and urethane on stimulation-induced c-fos expression in neurons of cat visual cortex
Ke WANG, Hui ZHU, Cui-Yun CHEN, Peng LI, Cai-Hong JIN, Zi-Lu WANG, San JIANG, Tian-Miao HUA
2013, 34(6): 582-588. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0582
Abstract PDF
Effect of prefrontal infralimbic cortex GABAA receptor agitating on passive avoidance memory consolidation of rats
Xiao-Qin WANG, Xian-Li LI, Gong-WuWANG
2013, 34(6): 589-595. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0589
Abstract PDF
Relationships between ectoparasites and grooming behavior of Tylonycteris pachypus and T. robustula
Li-Biao ZHANG, Guang-Liang ZHANG, Zhan-Hui TANG, Ti-Yu HONG
2013, 34(6): 596-600. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0596
Abstract PDF
Guild structure of forest breeding bird community in Nonggang Nature Reserve of Guangxi
Zhou LU, Gang YANG, Dong-Dong ZHAO, Ying-Huan WU, Yuan-Jun MENG, Fang ZHOU
2013, 34(6): 601-609. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0601
Abstract PDF
Application of ND-FISH in amphibians
Xiao-Ai CHANG, Yun XIA, Xiao-Mao ZENG
2013, 34(6): 610-616. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0610
Abstract PDF
Artificial propagation and embryonic development of Neolissochilus benasi
Xiao-Fu PAN, Qian LIU, Xiao-Ai WANG, Jun-Xing YANG, Xiao-Yong CHEN, Zai-Yun LI, Lie LI
2013, 34(6): 617-625. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0617
Abstract PDF
Discovery and its significance of spawning grounds of Jinshaiasinensis from upper and middle Jinshajiang River
Shu-Wei LIU, Jun-Xing YANG, Xiao-Yong CHEN
2013, 34(6): 626-630. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0626
Abstract PDF
Effect of grass carp introduction of the extinction of Ottelia acuminata in Dianchi Lake
Jun-Xing YANG, Shu-Sen SHU, Xiao-Yong CHEN
2013, 34(6): 631-635. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0631
Abstract PDF
Analysis of the nutritional components in muscle of Sinocyclocheilus grahami and S. tingi
Ya-Peng ZHAO, Xiao-Fu PAN, Jun-Xing YANG, Xiao-Yong CHEN, Zai-Yun LI, Xiao-Ai WANG
2013, 34(6): 636-639. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0636
Abstract PDF
A bird’s eye view of the algorithms and software packages for reconstructing phylogenetic trees
Li-Na ZHANG, Chang-He RONG, Yuan HE, Qiong GUAN, Bin HE, Xing-Wen ZHU, Jia-Ni LIU, Hong-Ju CHEN
2013, 34(6): 640-650. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0640
Abstract PDF
Social network analysis of animal behavioral ecology: a cross-discipline approach
Peng ZHANG
2013, 34(6): 651-658. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0651
Abstract PDF
Rearrangement of mitochondrial genome in fishes
Li GONG, Wei SHI, Li-Zhen SI, Xiao-Yu KONG
2013, 34(6): 666-673. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0666
Abstract PDF
Progress in study on the skin mucus lectin in fish
Zhi-Hui HUANG, Ai-Jun MA, Ji-Lin LEI
2013, 34(6): 674-679. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0674
Abstract PDF
Status and conservation of fishes in the middle and lower Langcangjiang River
Lan-Ping ZHENG, Xiao-Yong CHEN, Jun-Xing YANG
2013, 34(6): 680-686. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0680
Abstract PDF
Research perspectives and achievements in taxonomy and distribution of bats in China
Zhi-Xiao LIU, You-Xiang ZHANG, Li-Biao ZHANG
2013, 34(6): 687-693. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0687
Abstract PDF
Functional identification and application of horsefly as a representative form of traditional Chinese medicine
Guo-Xiang MO, Si-Ming WANG
2013, 34(6): 694-699. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0694
Abstract PDF
Recent records of the White-bellied Woodpecker (Dryocopus javensis) in Fujian and in W Inner Mongolia of China
Fen-Qi HE, Yu-Min GUO, Yong-Qi REN, Hang-Dong JIANG, Zhen-Wei YE
2013, 34(6): 700-701. DOI: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0700
Abstract PDF