column
《Zoological Research 》vol.33,no.2,2012 PDF
2012, 33(2): 118-240.
Abstract PDF
Cranial morphometric study of four giant flying squirrels (Petaurista) (Rodentia: Sciuridae) from China
LI Song, YU Fa-Hong, LV Xue-Fei
2012(2): 119-126. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02119
Abstract PDF
Phylogeny and genetic diversity of Phrynocephalus przewalskii
LIU Chang-Jing, ZHAO Wei, ZHOU Rong, LIU Nai-Fa
2012(2): 127-132. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02127
Abstract PDF
Complete mitochondrial genome of the Five-dot Sergeant Parathyma sulpitia (Nymphalidae: Limenitidinae) and its phylogenetic implications
TIAN Li-Li, SUN Xiao-Yan, CHEN Mei, GAI Yong-Hua, HAO Jia-Sheng, YANG Qun
2012(2): 133-143. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02133
Abstract PDF
Bacterial expression and purification of biologically active human TFF2
ZHUANG Yong-Hui, LI Si-Man, YU Guo-Yu, ZHANG Yong, XIANG Yang, ZOU Hao, LEE Wen-Hui
2012(2): 144-150. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02144
Abstract PDF
Molecular cloning, sequence analysis and expression of ayu complement component C9 gene
KONG Cheng-Jiang, HUANG Zuo-An, CHEN Jiong, SHI Yu-Hong, LU Xin-Jiang
2012(2): 151-157. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02151
Abstract PDF
Cloning and expression of Tbx3 gene in Siberian sturgeon, Acipenser baerii
ZHANG Hao, FAN Chun-Xin, SONG Jia-Kun
2012(2): 158-164. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02158
Abstract PDF
Effects of odor cue on morphine-induced dependence and craving in mice
LIU Xiao-Fen, YANG Guang, YANG Rui, JIA Qiang, GUAN Su-Dong
2012(2): 165-169. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02165
Abstract PDF
Habitat selection of four sympatric pheasants in Guanshan National Nature Reserve, Jiangxi, China
LIU Peng, HUANG Xiao-Feng, GU Shu-Sheng, LU Chang-Hu
2012(2): 170-176. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02170
Abstract PDF
Dietary differences and niche partitioning in three sympatric Myotis Species
HU Kai-Liang, YANG Jian, TAN Liang-Jing, ZHANG Li-Biao
2012(2): 177-181. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02177
Abstract PDF
Spatial distribution of fig wasps in syconia of two monoecious Ficus sp.
WANG Zhen-Ji, LI Guo-Chang, PENG Yan-Qiong, YANG Da-Rong
2012(2): 182-186. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02182
Abstract PDF
A new spider species of the genus Sudharmia from Sumatra, Indonesia (Araneae, Liocranidae)
Pakawin Dankittipakul, Christa Deeleman-Reinhold
2012(2): 187-190. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02187
Abstract PDF
Complete mitogenome of the Lesser Purple Emperor Apatura ilia (Lepidoptera: Nymphalidae: Apaturinae) and comparison with other nymphalid butterflies
CHEN Mei, TIAN Li-Li, SHI Qing-Hui, CAO Tian-Wen, HAO Jia-Sheng
2012(2): 191-201. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02191
Abstract PDF
Analysis of genetic diversity in wild populations of Trachidermus fasciatus by RAPD and the transformation of two SCAR markers
ZENG Zhen, LIU Zhi-Zhi, PAN Lian-De, TANG Wen-Qiao, WANG Qian, GENG Yun-Hao
2012(2): 203-210. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02203
Abstract PDF
Expression of IFN-γ, IL-1α, NGF-β and TNF-α during the development of cerebellar cortex of Western Anhui white goose
SONG Hai-Yan, LIU Zai-Qun, ZHENG Lei
2012(2): 211-217. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02211
Abstract PDF
Acute lesions of primary visual cortical areas in adult cats inactivate responses of neurons in higher visual cortices
ZHANG Hui, MENG Jian-Jun, WANG Ke, LIU Rui-Long, XI Min-Min, HUA Tian-Miao
2012(2): 218-224. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02218
Abstract PDF
Glaucoma model for stem cell transplantation research in New Zealand white rabbits
GUO Li-Yun, WEI Jing-Kuan, YANG Shang-Chuan, WANG Zheng-Bo
2012(2): 225-230. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02225
Abstract PDF
Locomotor activity and learning and memory abilities in Alzheimer’s disease induced by Aluminum in an acid environment in Zebrafish
HE Xiong, ZHONG Zhao-Ming, CHE Yi
2012(2): 231-236. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02231
Abstract PDF
Influences of two different training paradigms on spatial learning and memory performance of hippocampal injured rats
BIAN Hui, FANG Song, MIAO Ying-Da, YU Hua-Lin
2012(2): 237-240. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.02237
Abstract PDF