column
Complete mitochondrial genome of the laced fritillary Argyreus hyperbius (Lepidoptera: Nymphalidae)
WANG Xiao-Can, SUN Xiao-Yan, SUN Qian-Qian, ZHANG Da-Xiu, HU Jing, YANG Qun, HAO
2011, 32(5): 465-475. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05465
Abstract PDF
Function comparison and evolution analysis of metallothionein gene MTT2 and MTT4 in Tetrahymena thermophila
CHANG Yue, FENG Li-Fang, XIONG Jie, MIAO Wei
2011, 32(5): 476-484. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05476
Abstract PDF
Over-expression of atf4 in Xenopus embryos interferes with neurogenesis and eye formation
LIU Jian-Tao, YANG Yong, GUO Xiao-Gang, CHEN Miao, DING Huan-Zhong, CHEN Yong-Long
2011, 32(5): 485-491. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05485
Abstract PDF
Alteration on the expression of ayu coagulation factor X gene upon Listonella anguillarum infection
HUANG Zuo-An, CHEN Jiong, LU Xin-Jiang, SHI Yu-Hong, LI Ming-Yun
2011, 32(5): 492-498. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05492
Abstract PDF
Association of RELN SNP rs7341475 with schizophrenia in the Chinese population
LIU Xing-Yan, LI Ming, YANG Shun-Ying, SU Bing, YIN Li-De
2011, 32(5): 499-503. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05499
Abstract PDF
Association of RELN promoter SNPs with schizophrenia in the Chinese population
CHANG Lü-Hua, LI Ming, LUO Xiong-Jian, LIU Xing-Yan, YIN Li-De, YANG Shun-Ying
2011, 32(5): 504-508. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05504
Abstract PDF
Functional site prediction of BRCT domain containing phosphate binding pocket
SHENG Zi-Zhang, HUANG Jing-Fei
2011, 32(5): 509-514. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05509
Abstract PDF
Isolation of microsatellite markers for Lateolabrax japonicus and polymorphic analysis
ZHAO Yan, JI Xiang-Shan, ZENG Yong-Qing, DING Lei, YANG Ping-Ping, WANG Hui
2011, 32(5): 515-520. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05515
Abstract PDF
Possible genetic reproductive isolation between two tilapiine genera and species: Oreochromis niloticus and Sarotherodon melanotheron
LI Si-Fa, ZHAO Yan, FAN Wu-Jiang, CAI Wan-Qi, XU Ying-Fang
2011, 32(5): 521-527. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05521
Abstract PDF
Differences in morphine-induced and food-induced conditioned place preference between adolescent and adult mice
QI Ren-Li, QU Jia-Gui, CHEN Yan-Mei, MA Yuan-Ye, HU Xin-Tian
2011, 32(5): 528-532. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05528
Abstract PDF
Decreased contrast sensitivity of visual cortical cells to visual stimuli accompanies a reduction of intracortical inhibition in old cats
ZHOU Jun, SHI Xia-Ming, PENG Qing-Song, HUA Guo-Peng, HUA Tian-Miao
2011, 32(5): 533-539. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05533
Abstract PDF
Seasonal dynamics of wintering waterbirds in two shallow lakes along Yangtze River in Anhui Province
CHEN Jin-Yun, ZHOU Li-Zhi, ZHOU Bo, XU Ren-Xin, ZHU Wen-Zhong, XU Wen Bin
2011, 32(5): 540-548. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05540
Abstract PDF
Ecological distribution and spatial niche of pheasants in the Karst mountains of southwest Guangxi Province, China
YU Chen-Xing, YANG Gang, LI Dong, ZHOU Fang
2011, 32(5): 549-555. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05549
Abstract PDF
Winter feeding sites selection of White-browed Hill Partridge
YANG Gang, PAN Hong-Ping, XU Liang, ZHOU Fang, HUANG Jia-Xi
2011, 32(5): 556-560. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05556
Abstract PDF
Adaptation of vigilance behavior in ex situ conservation of Tibetan antelope
SUN Ping, YU Hong-Hao, ZHAO Xin-Quan, WANG De-Hua
2011, 32(5): 561-565. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05561
Abstract PDF
A new blind loach species, Triplophysa huanjiangensis (Teleostei: Balitoridae), from Guangxi, China
YANG Jian, WU Tie-Jun, LAN Jia-Hu
2011, 32(5): 566-571. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05566
Abstract PDF
Schistura porthos Kottelat, 2000, a new record of nemacheilid loach for China
Marco Endruweit*
2011, 32(5): 572-574. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.05752
Abstract PDF
Wooly-necked stork, a new bird record of China
HAN Lian-Xian, HAN Ben, DEN Zhang-Wen, YU Hong-Zhong, ZHAO Jian-Lin
2011, 32(5): 575-576.
Abstract PDF