column
《Zoological Research 》vol.32,no.2,2011 PDF
2011, 32(3): 240-352.
Abstract PDF
Preliminary discussion on the phylogenetic and taxonomic relationship of Pomatorhinus ruficollis
SONG Rui, DONG Feng, LIU Lu-Ming, WU Fei, WANG Kai, ZOU Fa-Sheng, LEI Fu-Min, LI Shou
2011, 32(3): 241-247. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03241
Abstract PDF
Phylogenetic evaluation of the taxonomic status of Papilio maackii and P. syfanius (Lepidoptera: Papilionidae)
ZHU Li-Xin, WU Xiao-Bing
2011, 32(3): 248-254. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03248
Abstract PDF
Genetic differentiations between randomly and selectively bred pig populations in Yunnan, China
QU Kai-Xing, WU Gui-Sheng, GOU Xiao, YAN Da-Wei, LIAN Lin-Sheng, Mumtaz Baig, ZH
2011, 32(3): 255-261. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03255
Abstract PDF
An extension strategy of Discovery Studio 2.0 for non-bonded interaction energy automatic calculation at the residue level
GAO Yue-Dong, HUANG Jing-Fei
2011, 32(3): 262-266. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03262
Abstract PDF
Expression analysis of 5 hsp70 genes in Tetrahymena thermophila
FENG Li-Fang, CHANG Yue, YUAN Dong-Xia, MIAO Wei
2011, 32(3): 267-276. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03267
Abstract PDF
Effects of salinity and betaine on BHMT mRNA expression in Lateolabrax japonicus
QIAN Yun-Xia, SONG Juan-Juan
2011, 32(3): 277-284. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03277
Abstract PDF
Molecular cloning, tissue distribution and the expression in the regulation of food intake of prepro-orexin in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
CHEN Wen-Bo, WANG Xin, ZHOU Ya-Lu, DONG Hai-Yan, LIN Hao-Ran, LI Wen-Sheng
2011, 32(3): 285-292. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03285
Abstract PDF
Correlation between cardiovascular risk factors and the expression of cardiovascular disease related genes in cynomolgus monkeys
XIA Ji-Liang, HAO Xiang-Fen, ZENG Xiao-Ming, JIN Li-Sha, ZHOU Tong, LI Xue-Jia
2011, 32(3): 293-299. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03293
Abstract PDF
Expression status of diabetes-associated genes in middle and aged cynomolgus monkeys
ZHANG Xiu-Juan, LI Xue-Jia, XIA Ji-Liang, YAN Sun-Xing, JI Fang, ZHANG Yan-Chun
2011, 32(3): 300-306. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03300
Abstract PDF
Screening of spontaneous diabetes mellitus in middle- and old-aged cynomolgus monkey
WAN Yu-Ling, ZHANG Yan-Chun, PENG Bai-Lu, LI Xue-Jia, JI Fang, JIN Li-Sha, RAO Ju
2011, 32(3): 307-310. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03307
Abstract PDF
Inhibitory effect of ferulic acid on in?ammatory response in microglia induced by lipopolysaccharides
HUANG Feng, DENG Hua-Ming, ZHU Miao-Miao, XIAO Fei, YANG Li, ZHANG Zai-Jun, XIAO
2011, 32(3): 311-316. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03311
Abstract PDF
Estrogen receptor expression and vitellogenin synthesis induced in hepatocytes of male frogs Rana chensinensis exposed to bisphenol A
BAI Yao, ZHANG Yu-Hui, ZHAI Li-Li, LI Xin-Yi, YANG Jun, HONG Yan-Yan
2011, 32(3): 317-322. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03317
Abstract PDF
Acute effects of IL-1β on sodium current in cortical neurons of rats
QI Cui, ZHANG Wei-Wei, WANG Fei, BAO Chao-Fei, WANG Xin-Wei, LI Xiao-Nan, YU Xiao-Q
2011, 32(3): 323-328. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03323
Abstract PDF
Rat orbital frontal (orbital frontal cortex, OFC) GABA B receptor mechanisms in stress and depression
GU Chao-Yang, AN Shu-Cheng
2011, 32(3): 329-336. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03329
Abstract PDF
Effects of urethane on the response properties of visual cortical neurons in young adult and old cats
PENG Qing-Song, ZHOU Jun, SHI Xia-Ming, HUA Guo-Peng, HUA Tian-Miao
2011, 32(3): 337-342. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03337
Abstract PDF
Morphologic differentiation analysis for rounded caudal fin group of Oreonectes (Balitoridae) from China
YANG Qi, ZHOU Wei, YANG Li-Ping, LAN Jia-Hu
2011, 32(3): 343-347. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03343
Abstract PDF
A new record species, Heniochus diphreutes, Chaetodontidae from China
ZUO Xiao-Yan, TANG Wen-Qiao
2011, 32(3): 349-352. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2011.03349
Abstract PDF