column
Influence of Climate and Daylength on the Activity Budgets of Feral Goats (Capra hircus) on the Isle of Rum, Scotland
SHI Jian-bin, *, Robin Dunbar, LI Di-qiang, XIAO Wen-fa
2006, 27(6): 561-568.
Abstract PDF
Composition and Distribution of Soil Spider Assemblages in Three Natural Secondary Forests in Ziwuling, Gansu
JIANG Shuang-lin *, LI Bo-ping
2006, 27(6): 569-574.
Abstract PDF
Habitat Selection of Red Deer (Cervus elaphus) and Roe Deer (Capreolus capreolus) in Winter in Logged and Unlogged Forest of the Wandashan Mountains, Heilongjiang
ZHOU Shao-chun, ZHANG Ming-hai , *, WANG Shuang-ling
2006, 27(6): 575-580.
Abstract PDF
Relationship Between Species and Family or Genus in Number of Aves in China
FENG Yong-jun, HU Hui-jian , *, JIANG Zhi-gang, *, WANG Zu-wang
2006, 27(6): 581-587.
Abstract PDF
A New Bird Record in Yunnan Province, China: Whiteeared Night Heron (Gorsachius magnificus)
ZHAO Xue-bing, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xian-ming, WU Zhao-lu , *
2006, 27(6): 588-588.
Abstract PDF
Genetic Variation of the Mitochondrial DNA Cyt b Among Six Populations of Siniperca scherzeri in China
WANG Wei-wei, ZHAO Jin-liang , *, LI Si-fa
2006, 27(6): 589-593.
Abstract PDF
A New Amphibian Record in Hubei Province, China: Hyiarana daunchina
LU Jian-li, WU Fa-qing, LIU Sheng-qiang, DAI Zong-xing, ZHEN Wei
2006, 27(6): 594-594.
Abstract PDF
Evolutionary Analyses of DNA Topoisomerases Ⅱ and ⅠA
REN Yong-ming, TANG Su-ni, HUANG Jing-fei , *
2006, 27(6): 595-600.
Abstract PDF
A Training Program for Visual Discrimination Tasks in Monkeys
TAN Hua, MENG Zhi-qiang, LIU Ning, MA Yuan-ye, Fraser A.W. Wilson , *
2006, 27(6): 601-605.
Abstract PDF
A New Record of Paramesotriton chinensis in Jiangxi Province
SONG Yu-zan , *, CHEN Chun-quan, HUANG Xiao-feng
2006, 27(6): 605-605.
Abstract PDF
Dynamic Distribution of Glycoconjugates During Oogenesis of Atractomorpha sinensis
LU Shu-min, XI Geng-si , *, ZHAO Zhuo, TANG Chao-zhi
2006, 27(6): 607-614.
Abstract PDF
Mitochondrial DNA D-loop Variation and Genetic Background of Brahman Cattle
QU Kai-xing, WU Gui-sheng, LIAO Xiang-long, JIN Xian-dong, ZHAO Gang, YANG Guo-rong, YUAN Xi-ping, HUANG Bi-zhi, WEN Ji-kun
2006, 27(6): 615-620.
Abstract PDF
Effect of Albizia julibrissin on Growth and Brain Monoamine Neurotransmitters in Chronic-Stressed Rats
ZHAND Feng, LI Fa-zeng, *
2006, 27(6): 621-625.
Abstract PDF
Changes of Myosin ATPase Activities and Their Visceral Indices in Spermophilus dauricus Muscle During Postnatal Development
DANG Kai, WANG Qi, ZHANG Hai-xiang, GAO Yun-fang , *
2006, 27(6): 626-630.
Abstract PDF
Laboratory Culturing and Acquirement of the Second Filial Generation of Amphioxus
WANG Yi-quan , *, ZHANG Qiu-jin, LU Xiao-mei, ZHONG Jing, SUN Yi
2006, 27(6): 631-634.
Abstract PDF
Fossil Baboon found in Yunnan, China
ZHENG Liang, PAN Ru-liang , *, Darren Curnoe
2006, 27(6): 635-636.
Abstract PDF
A Review of Impacts of Climate Change on Birds: Implications of Long-term Studies
SHI Jian-bin , *, LI Di-qiang, XIAO Wen-fa
2006, 27(6): 637-646.
Abstract PDF
Animal Radioecology in the Exclusion Zone Since the Chernobyl Catastrophe
Leonid Frantsevich *
2006, 27(6): 647-655.
Abstract PDF
A New Bird Record in Hohhot: Spotted Dove Streptopelia chinensis
SHI Chun-fang, *, YANG Gui-sheng
2006, 27(6): 656-656.
Abstract PDF
Summary of Phylogeny in Mammalian Order Carnivora
YU Li, ZHANG Ya-ping , *
2006, 27(6): 657-665.
Abstract PDF