column
Cloning and Sequence Analysis of cDNAs Encoding Four C-type Lectin-like Proteins from Snake Trimeresurus mucrosquamatus
WEI Qin, LI Rui, WANG Wan-yu, XIONG Yu-liang
2002, 23(4): 273-279.
Abstract PDF
Purification,Sequencing and Characterization of Hainantoxin-Ⅵ,a Neuro toxin from the Chinese Bird Spider Selenocosmia hainana
PAN Jian-yi, HU Wei-jun, LIANG Song-ping
2002, 23(4): 280-283.
Abstract PDF
Behavioral Differences of Male and Female Amur Tiger (Panthera tigris altaica) in Captivity
LIU Zhen-sheng, MA Jian-zhang, TENG Li-wei
2002, 23(4): 284-287.
Abstract PDF
Comparative Analysis on the Sounds Acoustic Property of Gryllus bimaculatus
CHEN Dao-hai, LIN Huang-fang, LI Jie-ping, QIU Zhan-feng
2002, 23(4): 288-295.
Abstract PDF
Comparison of the Echolocation Signals in Two Species of Flat-headed Bats at Flying
ZHANG Li-biao, LU Li-ren, ZHOU Shan-yi, DAI Qiang, ZHAO Hui-hua, LOU Guo-hua, ZHANG Shu-yi
2002, 23(4): 296-300.
Abstract PDF
Grasshopper Community Structure on the Northern Slope of Taibai Mountain of Qinling
LIU Chan-min, LIAN Zhen-min
2002, 23(4): 301-305.
Abstract PDF
Description of a New Subspecies of the Genus Saurogobio Bleeker (1870)
DAI Ying-gui, YANG Jun-xing
2002, 23(4): 306-310.
Abstract PDF
A New Subspecies of Chestnut-crowned Laughingthrush (Garrulax erythro cephalus)(Passeriformes:Muscicapidae:Timaliinae)
YANG Lan
2002, 23(4): 311-314.
Abstract PDF
Three New Species of Tetrigoidea from Napo Area of Guangxi,China (Orthoptera:Tetrigoidea)
ZHENG Zhe-min
2002, 23(4): 315-318.
Abstract PDF
A New Genus and a New Species of Grasshoppers from Jiangsu Province (Orthopters:Arcypteridae)
YIN Hong, ZHANG Dao-chuan, LI Xin-jiang
2002, 23(4): 319-322.
Abstract PDF
Summary of Ciliate's Characteristics Developed During the Course of Evol ution
JIN Hua-zhong, LIOU Xing-ying, TU Jian-xiang, JIN Li-pei
2002, 23(4): 323-328.
Abstract PDF
Evolution of Unisexual Animals
ZHOU Li, GUI Jian-fang
2002, 23(4): 329-334.
Abstract PDF
Main Neuroendocrine Responses of Mammals in Cold Stress
YANG Ming, LI Qin-fen
2002, 23(4): 335-340.
Abstract PDF
Effects of GABA on the Heat Stress Broilers
CHEN Zhong, WANG Ting, HUANG Li-ming, FANG Dai-nan
2002, 23(4): 341-344.
Abstract PDF
Observation on the Behavior of Captive Sclater's Monal
LUO Xu, HAN Lian-xian, LI Tian-jiang, LIAO Lan-jian, LUO Xiao-jian
2002, 23(4): 345-350.
Abstract PDF
Research on Summer Bird Community Structrue in Weihe Plain
HU Wei, LU Jian-jian
2002, 23(4): 351-355.
Abstract PDF
Effect of Temperature on Experimental Population Dynamics of Typhlodro mus bambusae Ehara
LIU Huai, ZHAO Zhi-mo, DENG Yong-xue, HE Lin, WANG Jin-jun, WU Shi-yuan
2002, 23(4): 356-360.
Abstract PDF