column
An Evaluation of Security For Kingpanax Fresh Panax notoginseng Juice in Mutagenic and Teratogenic Tests of Mammal
ZHENG Wen-kang, ZHANG Yun-sheng, HE Wei-shun, LIU Ai-hua, WANG Rui-fang, et al.
1999, 20(5): 321-326.
Abstract PDF
A Computer Program For Analyzing RFLP Data From Population Study
LI Hai-peng, ZHANG Ya-ping
1999, 20(5): 326-326.
Abstract PDF
Study on Chromosomal Aberration of Mouse Bone Marrow Cells and Germinal Cells Induced by Hair Dyes
XIONG Xi-kun, LIANG Xue-mei, CAI Min, XIE Xiao-ping, GU Mei-ying, LU Ling-xia
1999, 20(5): 327-331.
Abstract PDF
Comparison Between GnRH and PGF[2]α on Estrus Synchronization in Dairy Cows
HE Xie-chao, JI Shao-hui, ZHANG Xi, HE Zhan-xing, WEN Ji-kun, JI Wei-zhi
1999, 20(5): 332-335.
Abstract PDF
Energy Density,Water Content and Their Variations in Carnivorous and Herbivorous Beetles
CHEN Xiao-lin
1999, 20(5): 336-341.
Abstract PDF
Influence of Incubation Temperature on Characteristics of Dinodon rufozonatum (Reptilia:Colubridae) Hatchlings,With Comments on The Function of Residual Yolk
JI Xiang, XU Xue-feng, LIN Zhi-hua
1999, 20(5): 342-346.
Abstract PDF
Effects of Photoperiod and Temperature on Browh Adipose Tissue Thermogenic Properties in Plateau Pika
WANG De-hua, SUN Ru-yong, WANG Zu-wang
1999, 20(5): 347-351.
Abstract PDF
Protura Community Structure of funiu Mountain Nature Protective Area in Henan Province
FU Rong-shu, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying
1999, 20(5): 352-354.
Abstract PDF
Habitat Preference of Sables in Winter
ZHANG Hong-hai, MA Jian-zhang
1999, 20(5): 355-359.
Abstract PDF
A Comparative Study on The Ant Communities in Primeval and Secondary Forests of Four Vegetation Subtypes in xishuangbanna of China
XU Zheng-hui, LIU Tai-yong, HE Yun-feng, ZENG Guang
1999, 20(5): 360-364.
Abstract PDF
Spatial Distribution of The Cockchafer Maladera sp.In Flue-Cured Tobacco
LI Zheng-yue, YANG Ben-li, CHEN Guo-hua, YAN Nai-sheng, CHEN Bin
1999, 20(5): 365-368.
Abstract PDF
Effect of Temperature and Humidity on Laboratory Population of Ephestia elutella Hübner
GAO Jia-he, LI Tian-fei, DENG Jian-hua, WU Xing-hu, SONG Chun-man, WANG Ge et al.
1999, 20(5): 368-371.
Abstract PDF
Studies on The Comparative Ultrastructure of Crab Spermatozoa (Crustacea,Decapoda,Reptantia,Brachyura)
DU Nan-shan, LAI Wei, CHEN Li-qiao, XUE Lu-zhen, LI Tai-wu, WANG Lan
1999, 20(5): 372-378.
Abstract PDF
An Analysis on The Ant Fauna of The Tropical Rain Forest in Xishuangbanna of China
XU Zheng-hui
1999, 20(5): 379-384.
Abstract PDF
Transposable Element and The Speciation
LI Shu-shen
1999, 20(5): 385-390.
Abstract PDF
The Neural Connections of The Robust Nucleus of Archistriatalis and Its Surroudings in A Songbird (Emberiza rutila)
WUANG Xue-bin, LI Guang-jun, LI Dong-feng
1999, 20(5): 391-393.
Abstract PDF
A Study on Chinese Pangolin's Main Food Nutrition
KE Ya-yong, CHANG Hong, WU Shi-bao, LIU Qian, FONG Gan-xin
1999, 20(5): 394-395.
Abstract PDF
The Primitive Study of Soil Animals in Funiu Mountain Area,Henan Province
FU Rong-shu, YIN Wen-ying
1999, 20(5): 396-398.
Abstract PDF
An Investigation on Esterase Isozymes of Eight Species of Wolf Spiders (Aranea:Lycosidae)
WANG Xing-guo XI Geng-si, YANG Jian-xiong
1999, 20(5): 398-400.
Abstract PDF