column
Comparative morphological study of Coreidae (Heteroptera:Coreoidea).ⅠⅡ
LI Xing-zheng
1996, 17(1): 1-7.
Abstract PDF
Notes on The External Morphology of Geocoris pallidipennis (Costa)(Hemiptera:Lygaeidae:Geocorinae)
ZHENG Le-yi, DONG Jian-zhen
1996, 17(1): 8-15.
Abstract PDF
An Ultrastructural Study on Cortex and Macronucleus of Euplotes encysticus
GU Fu-kang, JI Ling-mei
1996, 17(1): 16-22.
Abstract PDF
Observation on The Eggshell of White-Fronted Shearwater With Scanning Electron Microscopy
SAI Dao-jian, LI Liu-wen, LIU Lin-ying, SUN Jing-tian, WANG Shu-yun
1996, 17(1): 23-26.
Abstract PDF
A New Species of The Genus Phrynocephalus--Phrynocephalus zetanensis sp.nov.
WANG Yue-zhao, ZENG Xiao-mao, FANG Zi-li, LIU Zhi-jun, WU Guan-fu et al.
1996, 17(1): 27-29.
Abstract PDF
A New Species of The Genus Neodryinus (Hymenoptera:Dryinidae)
XU Zai-fu, HE Jun-hua
1996, 17(1): 30-32.
Abstract PDF
Ecogeography of Isoptera in Guangxi Region,China
LIN Ri-zhao YOU Qi-jing, JIANG Jia-wen, FENG Yuan-bin, HUANG Xi-sheng
1996, 17(1): 33-39.
Abstract PDF
The Relationship Between Rainfall and Meriones unguiculatus Population in The Desert-Grasslands in Erdosi
LI Zhong-lai, ZHANG Wan-rong
1996, 17(1): 40-44.
Abstract PDF
The Avifauna in The Area Around the Longshan Forest Farm,Anji County,Zhejiang Province
CHU Guo-zhong
1996, 17(1): 45-51.
Abstract PDF
A Preliminary Study on The Ecology of Koklas Pheasant (Pucrasia macrolopha) in Guanshan Forests
ZHOU Tian-lin, WANG Pei-xian, HAN Feng-ru
1996, 17(1): 52-58.
Abstract PDF
Ecological and Fauna of Fleas on Mt.Gaoligong of Yunnan
GONG Zheng-da, XIE Bao-qi, LIN Jia-bing
1996, 17(1): 59-67.
Abstract PDF
Cryopreservation of Oocytes Using Slow Cooling,Ultrapid Cooling and Nitrification Protocols
JI Wei-zhi, CHEN Jian-chun, SHANG En-yuan, YANG Shang-chuan et al.
1996, 17(1): 68-74.
Abstract PDF
Studies on The Histochemistry and the Ultrastructure of STH Cells of Adenohypophysis in Ctenopharyngodon idellus
LU Shuang-qing, LIU Yun, CHENG Shu-qun, LIU Shao-jun
1996, 17(1): 75-78.
Abstract PDF
Comparison of Scolopendra mojiangica Zhang et Chi and S.subspinipes mutilans L.Koch Ⅱ Pharmacodynamics and Toxicology
RAN Yong-lu, WU Gan, WANG Jin-huan, YE Wen-juan, CHI Chen, LUO Tian-gao
1996, 17(1): 79-83.
Abstract PDF
The Study on The Karyotypes,C-Banding and Ag-NORs of Four Paa Species in China (Amphibia:Anura)
LI Shu-shen, HU Jiang-sheng
1996, 17(1): 84-88.
Abstract PDF
Interspecific Differentiation of The Slow Lorises (Genus Nycticebus) Inferred From Ribosomal DNA Restriction Maps
WANG Wen, SU Bing, LAN Hong, LIU Rui-qing, ZHU Chun-ling et al.
1996, 17(1): 89-93.
Abstract PDF
The Karyotype Study of Margarya youngtsunghaiensis and M.melanioides (Viviparidae)
CHEN Yuan-xiao, ZHANG Nai-guang, ZHANG Wen, LI Jing-kun
1996, 17(1): 94-96.
Abstract PDF