column
On Two New Alleles of the Color Pattern Gene in the Lady-Beetle,Harmonia Axyridis and Further Proof of The Mosaic Dominance Theory
TAN Jia-zhen, HU Kai
1980, 1(3): 277-286.
Abstract PDF
Studies on the Dermatoglyphics of the Monkey (Macaca mulatta)
ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang
1980, 1(3): 287-296.
Abstract PDF
Studies of Mutagenecity of Chemicals no Red Muntjac Cells
SHI Li-ming, HE Wei-shun, CHEN Yu-ze
1980, 1(3): 297-302.
Abstract PDF
A Microculture Method For Rat Whole Blood
LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, SHAN Xiang-nian, CAO Xiao-mei
1980, 1(3): 303-311.
Abstract PDF
Observation on the Giemsa G-,C-banding and Sce of Cattle (Bos Taurus) Chromosomes
MA Zheng-rong, DING Fei, YU Xiu-zhang, HUANG Da-chun
1980, 1(3): 313-318.
Abstract PDF
Column Chromatography Fractionation of Ophiophagus Hannan Venom and Study of Neurotoxic Peaks
CAI Jing-xia, SUN Xin, YANG Chang-jiu, CHEN Xi-lan, LI Chao-da, ZHAO Qi-kun, TIAN Yun-fen et al.
1980, 1(3): 319-325.
Abstract PDF
Sense Organs of Ascaris suum Viewed by Scanning Electron Microscope
MENG Xian-qin, WANG Song-shan, WEI Bing-xing et al, YING Guo-hua, LI Xiang-yin, ZHAO Yu-zhen
1980, 1(3): 327-334.
Abstract PDF
Studies of Silkworm Nucleic Acids Ⅱ Lsolation and Purification of DNA From Pupae of Silkworm With Column Chromatography by Hydroxyapatite
LU Hui-mei, LI Guei-lan, DING Yi, CHEN Yuan-lin, ZHENG Zi-xiu, YE Wen-juan
1980, 1(3): 335-342.
Abstract PDF
Vertical Distribution of Birds in Chang Bai Shan
ZHAO Zhen-jie
1980, 1(3): 343-352.
Abstract PDF
Leghaemoglobins:Structure and Evolution
S.J.LEACH J.G.R.HURRELL, N.A.NICOLA, K.R.THULBORN
1980, 1(3): 353-380.
Abstract PDF
Two New Species and A New Subspecies of Adelgidae From Sichuan,China (Homoptera:Adelgidea)
ZHANG Guang-xue, ZHONG Te-sen, TIAN Ze-jun
1980, 1(3): 381-388.
Abstract PDF
Description of A New Species of the Genus Ishigakia Uchida (Ichneumonidae:Acaenitinae)
WANG Shu-fang
1980, 1(3): 389-390.
Abstract PDF
A New Subspecies of Garrulax canorus--Garrulax canorus mengliensis
ZHENG Bao-lai, YANG Lan
1980, 1(3): 391-395.
Abstract PDF
Three New Species of Tabanidae From Sichuan,China (Diptera)
XU Rong-man
1980, 1(3): 397-404.
Abstract PDF
The Bionomics of Aphidius gifuensis Ashmead and Its Utilization For the Control of Tobacco Aphid Myzus Persicae Sulzer
CHAO Wan-yuen, TING Ghui-ping, DONG Ta-tse, WANG Yuen-chen, CHANG Wen-lian
1980, 1(3): 405-415.
Abstract PDF
A Taxonomic Study on Fishes of The Genus Anabarilius From Yunnan,China
CHEN Yin-rui, CHU Xin-luo
1980, 1(3): 417-424.
Abstract PDF
A Preliminary Observation on The Growth and Development of Yunnan Gaur (Bos gaurus)
, , , , ,
1980, 1(3): 425-428.
Abstract PDF