ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. 1990. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 11(1): 55-62.
Citation: ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. 1990. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 11(1): 55-62.

Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return