column
Natural fruit colour selection by frugivorous birds in Xishuangbanna
DUAN Qiong, QUAN Rui-Chang
2012, 33(5): 427-432. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05427
Abstract PDF
Seasonal feeding site selection of the Nonggang Babbler (Stachyris nonggangensis) in Nonggang, Guangxi, China
YANG Gang, LU Zhou, YU Chen-Xing, JIANG Ai-Wu, MENG Yuan-Jun, ZHOU Fang
2012, 33(5): 433-438. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05433
Abstract PDF
Nested species subsets of amphibians and reptiles in Thousand Island Lake
WANG Xi, WANG Yan-Ping, DING Ping
2012, 33(5): 439-446. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05439
Abstract PDF
Ultrastructure of Ericerus pela (Chavannes) nymph mouthparts and ecological adaptations
ZHAO Jie-Jun, CHEN Xiao-Ming, WANG Zi-Li, YE Shou-De, CHEN Yong, WANG Shao-Yun
2012, 33(5): 447-454. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05447
Abstract PDF
Characterization of the structure, function and regulation of the chicken mir-17-92 cluster
YAN Xiao-Hong, WANG Zhi-Peng, WANG Ning
2012, 33(5): 455-462. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05455
Abstract PDF
DNA barcoding and species and subspecies classification within genus Carassius
CHENG Lei, CHANG Yu-Mei, LU Cui-Yun, CAO Ding-Cheng, SUN Xiao-Wen
2012, 33(5): 463-472. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05463
Abstract PDF
cDNA cloning and expression analysis of MSTN gene from Schizopygopsis pylzovi
CHAO Yan, ZHAO Lan-Ying, LI Chang-Zhong, XIE Bao-Sheng, SHEN Zhi-Xin, WANG Guo-Jie, WANG Zhen-Gang, LI Chao, BAI Bin-Qiang, ZHANG Hui, QI De-Lin
2012, 33(5): 473-480. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05473
Abstract PDF
Cloning, physical and chemical property analysis of the Japanese sea bass Wap65-2 gene and its expression following Vibrio harveyi infection
SHI Yu-Hong, CHEN Jiong, GAO Shan-Shan, SHEN Guang-Qiang, LU Xin-Jiang, LI Ming-Yun
2012, 33(5): 481-486. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05481
Abstract PDF
Analysis of differentially expressed genes from female and male postparasitic Ovomermis sinensis juveniles
WU Yun-Mei, ZHANG Li-Hong, WANG Guo-Xiu
2012, 33(5): 487-492. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05487
Abstract PDF
Mice cope with parabiosis — Assessment of their physiological changes of life
ZHANG Fu-Xiang, YANG Yi-Bin, KE Gui-Bao, CHEN Ying, XU Xin-Mei, TAN Zhou-Ke, RONG Song
2012, 33(5): 493-497. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05493
Abstract PDF
Aging affects early stage direction selectivity of MT cells in rhesus monkeys
LIANG Zhen, CHEN Yue-Ming, MENG Xue, WANG Yi, ZHOU Bao-Zhuo, XIE Ying-Ying, HE Wen-Sheng
2012, 33(5): 498-502. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05498
Abstract PDF
Effects of three antigens extracted from Vibrio vulnificus on the immunological protection of Nibea albiflora
YAN Mao-Cang, SHAN Le-Zhou, CHEN Shao-Bo, XIE Qi-Lang
2012, 33(5): 503-509. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05503
Abstract PDF
Diversity and development of positional behavior in non-human primates
ZHANG Jing, QI Xiao-Guang, ZHANG Kan, ZHANG Pei, GUO Song-Tao, WEI Wei, LI Bao-Guo
2012, 33(5): 511-522. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05511
Abstract PDF
Progress in cathelicidins antimicrobial peptides research
GUANG Hui-Juan, LI Zheng, WANG Yi-Peng, LAI Ren, YU Hai-Ning
2012, 33(5): 523-526. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05523
Abstract PDF
Progress in activity-dependent structural plasticity of neural circuits in cortex
RAO Xiao-Ping, XU Zhi-Xiang, XU Fu-Qiang
2012, 33(5): 527-536. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05527
Abstract PDF
SAMHD1— A HIV-1 restriction factor derived from myeloid lineage monocytes
LI Pei-Lu, CHEN Qian-Qian, ZHANG Chi-Yu
2012, 33(5): 537-541. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05537
Abstract PDF
First record of Van sung’s shrew (Chodsigoa caovansunga) in China
HE Kai, DENG Ke, JIANG Xue-Long
2012, 33(5): 542-544. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05542
Abstract PDF
White-tailed Lapwing Vanellus leucurus— A newly recorded of bird in China
DING Jin-Qing, MA Ming
2012, 33(5): 545-546. DOI: 10.3724/SP.J.1141.2012.05545
Abstract PDF