Volume 25 Issue 2
Mar.  2004
Turn off MathJax
Article Contents
CHEN Xiang, LIAO Zheng-lu, LI Guo-hong, Zhang Yun, JIAN Cheng-song, WEI Hong, LI Hong. RAPD Analysis on Guizhou Native Goat Breeds. Zoological Research, 2004, 25(2): 141-146.
Citation: CHEN Xiang, LIAO Zheng-lu, LI Guo-hong, Zhang Yun, JIAN Cheng-song, WEI Hong, LI Hong. RAPD Analysis on Guizhou Native Goat Breeds. Zoological Research, 2004, 25(2): 141-146.

RAPD Analysis on Guizhou Native Goat Breeds

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2004-04-22
 • We used 180 primers in RAPD analysis of Guizhou native goats (the small-xiang goat,Guizhou white goat,Guizhou black goat and Qianbei-pockmarked goat),Nanjiang brown goats and Boer goats.Of the primers,27 amplified polymorphic patterns,including 281 bands.Of the bands,115 were polymorphic and their frequency was 40.92% on average (range 20%-80%).Each of the 27 primers had 10.41 bands on average (range 4-16),and the fragment length of products was 210-2 800 bp.Genetic distance index appeared the lowest between the Guizhou black goat and Guizhou white goat (0.0605),and the highest between the Boer goat and the other goats (0.1059-0.1488).NJ tree indicated that the Guizhou white goat was closely related to the Guizhou black goat,and the next was the Qianbei-pockmarked goat;the small-xiang goat was farther from the other Guizhou native goats than Nanjiang brown goat from.The results analysis suggest that the small-xiang goat is a independent breed on genetics,and Guizhou native goat breeds have the close genetic relationship,low genetic variability and high genetic stability.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jin-Jin MIN, Rong-Hui YE, Gen-Fang ZHANG, Rong-Quan ZHENG. Microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of freshwater mussel (Lamprotula leai). Zoological Research, 2015, 36(1): 34-40.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.34
  [2] Ya HE, Zheng-Huan WANG, Xiao-Ming WANG. Genetic diversity and population structure of a Sichuan sika deer (Cervus sichuanicus) population in Tiebu Nature Reserve based on microsatellite variation. Zoological Research, 2014, 35(6): 528-536.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.528
  [3] LIU Chang-Jing, ZHAO Wei, ZHOU Rong, LIU Nai-Fa. Phylogeny and genetic diversity of Phrynocephalus przewalskii. Zoological Research, 2012, (2): 127-132.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02127
  [4] Zhiying JIA, Yuyong ZHANG, Shuqiang CHEN, Lianyu SHI. Genetic diversity and differentiation of masu salmon (Oncorhynchus masou masou) between and within cultured populations inferred from microsatellite DNA analysis. Zoological Research, 2012, 33(E3-4): 33-39.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.E03-04E33
  [5] ZENG Zhen, LIU Zhi-Zhi, PAN Lian-De, TANG Wen-Qiao, WANG Qian, GENG Yun-Hao. Analysis of genetic diversity in wild populations of Trachidermus fasciatus by RAPD and the transformation of two SCAR markers. Zoological Research, 2012, (2): 203-210.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02203
  [6] CHEN Shi-Yi, XU Ling, Lü Long-Bao, YAO Yong-Gang. Genetic diversity and matrilineal structure in Chinese tree shrews inhabiting Kunming, China. Zoological Research, 2011, 32(1): 17-23.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01017
  [7] LIU Yan-hua, ZHANG Ming-hai. Population Genetic Diversity of Roe Deer (Capreolus pygargus) in Mountains of Heilongjiang Province. Zoological Research, 2009, 30(2): 113-120.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02113
  [8] HUO Jin-long, HUO Hai-long, MIAO Yong-wang, LI Fu-quan, LIU Li-xian, WU Ge-min, OUYAN. Genetic Diversity of 76 STR Loci in the Dahe Pig. Zoological Research, 2009, 30(1): 105-108.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01105
  [9] LIU Zhi-zhi, YANG Jin-quan, WANG Zheng-qi, TANG Wen-qiao. Genetic Structure and Population History of Beleophthalmus petinirostris in Yangtze River Estuary and Its Southern Adjacent Regions. Zoological Research, 2009, 30(1): 1-10.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01001
  [10] YE Lang-hui HUO Jin-long MIAO Yong-wang , * ZHU Sheng-quan CHEN Tao LIU Li-xian PAN Wei-rong BI Bao-liang. Genetic Diversity Analysis of Nixi Chicken Using Microsatellite DNA Markers. Zoological Research, 2006, 27(1): 68-74.
  [11] SUN Zhao-ning, LIU Ping , *, LI Jian, MENG Xian-hong, ZHANG Xiu-mei. Construction of a Genetic Linkage Map in Fenneropenaeus chinensis Using RAPD and SSR Markers. Zoological Research, 2006, 27(3): 317-324.
  [12] XU Fen, WANG Guo-xiu, ZHA Yu-ping, LIU Peng, CAO Wen-bo, LIU Xu-sheng. Genetic Relationships Among Five Species of Mermithidae Based on RAPD. Zoological Research, 2005, 26(3): 294-299.
  [13] ZHANG Yan-shuai, FAN Xue-ming. Genetic Diversity of Hydra robusta in Heilongjiang Province by RAPD Analysis. Zoological Research, 2005, 26(2): 152-156.
  [14] JIN Shan, ZHAO Qing-song, WANG Chun-lin, CHEN Yin-er. RAPD Genetic Markers in Six Species of Marine Crab. Zoological Research, 2004, 25(2): 172-176.
  [15] LI Cheng-hua, LI Tai-wu, SONG Lin-sheng, SU Xiu-rong. RAPD Analysis on Intra-species Differentiation of Tegillarca granosa Populations to the South and North of Fujian Province. Zoological Research, 2003, 24(5): 362-366.
  [16] LU Cheng, ZHAO Ai-chun, XIANG Zhong-huai, WAN Chun-ling. AFLP Analysis of Genetic Diversity of Bombyx mandarina in China. Zoological Research, 2002, 23(2): 166-172.
  [17] LIN Wei ZHENG, Cui-Fang ZHANG, Yan-Ding SHI, Jin CAI, Jing-Lei, GAO Jian-Min. Using RAPD Method on Systematic Evolution of Four Species in Anura. Zoological Research, 2001, 22(4): 332-336.
  [18] CHEN Yong-jiu, WANG Xue-zhong, WANG Pi-yu, ZHANG Ya-ping. Genetic Relationships of Anopheles minimus Inferred From Random Amplified Polymorphic DNA Markers. Zoological Research, 1998, 19(3): 184-189.
  [19] LI Xiang-long, ZHANG Ya-ping, CHEN Shen-gou, ZENG Fan-tong, QIU Xiang-pin, LIU Xiang-mo. Study on The mtDNA Rflp of Goat Breeds. Zoological Research, 1997, 18(4): 421-428.
  [20] CHEN Yong-jiu, ZHANG Ya-ping. Studies on Factors in Random Amplified Polymorphic DNA Analysis. Zoological Research, 1997, 18(2): 221-227.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2633) PDF downloads(2331) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return