Volume 25 Issue 2
Mar.  2004
Turn off MathJax
Article Contents
YIN Jun, HU Tin-mao, LI Jin-quan, ZHANG Chun-lan, GUO Zhi-zheng, ZHOU Huan-min. Construction of a Skin cDNA Library of Cashmere Goat and Cloning of KAP6-2 Fulllength cDNA. Zoological Research, 2004, 25(2): 166-171.
Citation: YIN Jun, HU Tin-mao, LI Jin-quan, ZHANG Chun-lan, GUO Zhi-zheng, ZHOU Huan-min. Construction of a Skin cDNA Library of Cashmere Goat and Cloning of KAP6-2 Fulllength cDNA. Zoological Research, 2004, 25(2): 166-171.

Construction of a Skin cDNA Library of Cashmere Goat and Cloning of KAP6-2 Fulllength cDNA

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2004-04-22
 • In order to understand the molecular mechanism of the characteristic of cashmere,we constructed a cDNA library using the SMART cDNA library construction kit (Clontech).Total RNA was isolated from the goat (Capra hircus) skin tissue with hair follicle angen.Oligotex (QIAGEN) was used to isolate mRNA from total RNA.The "anchor firststrand cDNA" synthesized by reverse transcription with the SMART technique.The LD-PCR was performed using a modified oligo (dT) primer and an anchor primer as the primer set,and anchor first-strand cDNA as the template to enrich the cDNA population for full-length sequences.After digestion with SfiⅠand size fractionation,SMART cDNA was ligated into the SfiⅠ -digested pBluescript Ⅱ SK (with SfiⅠA and B site).The ligation mixture was transformed into E.Coli 5α.The cDNA library contained 1.8×10[5] independent clones.Randomly select cDNA clones and sequence with the 5 prime end,a full-length KAP6-2 cDNA was found by compared with those in the NCBI database (nr) using the Blast-N programs,it showed 75.5% identity in amino acids with mouse KAP6-2 and the accession number in GenBank is AY316158.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xiao-Yan HUANG, Ming-Li LI, Juan XU, Yue-Dong GAO, Wen-Guang WANG, An-Guo YIN, Xiao-Fei LI, Xiao-Mei SUN, Xue-Shan XIA, Jie-Jie DAI. Analysis of the molecular characteristics and cloning of full-length coding sequence of Interleukin-2 in tree shrews. Zoological Research, 2013, 34(2): 121-126.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.02121
  [2] TIAN Wei-Wei, GAO Yue-Dong, GUO Yan, HUANG Jing-Fei, XIAO Chang, LI Zuo-Sheng, ZHANG Hua-Tang. Cloning of full-length coding sequence of tree shrew CD4 and prediction of its molecular characteristics. Zoological Research, 2012, 33(1): 60-66.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01060
  [3] FAN Wu-Jiang, LI Si-Fa. cDNA cloning and tissue-differential expression of Na+/K+/2Cl- −cotransporter 1-α isoform in Sarotherodon melanotheron. Zoological Research, 2010, 31(6): 601-609.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06601
  [4] LI Yi-Jiang, GAO Yue-Dong, GUO Yan, LU Cai-Xia, HUANG Jing-Fei, XIA Xue-Shan, DA. Cloning of full-length coding sequence of tree shrew CD3ε and prediction of its molecular characteristics. Zoological Research, 2010, 31(5): 483-489.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05483
  [5] RAN Xue-qin, LIN Jian-bin, DU Zhi-yong, QING Cheng, WANG Jia-fu. Diversity of Bmp15 and Gdf9 Genes in White Goat of Guizhou Province and Evolution of the Encoded Proteins. Zoological Research, 2009, 30(6): 593-602.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.06593
  [6] CHEN Xiao-wu, SHI Zhi-yi, CHENG Qian-qian. Full-length cDNA Cloning and Tissues Expression Analysis of Ferritin Gene from Acipenser sinensis. Zoological Research, 2009, 30(2): 144-150.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02144
  [7] HOU Yue, WU Ying-ji, LUO Fen-hua, SU Hui-min, ZHANG Xue-ming, ZHANG Yan, BAI Yin-ba-tu, LIU Tao-di. Cloning of Cashmere Goat Scp3 Gene and Determining the First Round Meiosis in the Testes. Zoological Research, 2009, 30(3): 341-344.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03341
  [8] LUO Qing. Weight-Length Correlation Analysis of Captive Bottlenose Dolphins (Tursiops gilli). Zoological Research, 2007, 28(1): 101-103.
  [9] LIAO Wan-qin, LIANG Xu-fang *, WANG Lin, MA Xu, FANG Ling, LI Gui-sheng. cDNA Sequence Cloning and Tissue Expression of Uncoupling Protein 2 of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix). Zoological Research, 2006, 27(4): 375-381.
  [10] SHAO Hua, MENG Hebaoligao, QI Mu-ge, ZHANG Suo-lian , BOU Shor-gan , *. Ultrastructure of Goat Oocytes Cultured with. Zoological Research, 2006, 27(2): 209-215.
  [11] CHENG Guo-feng, LIN Jiao-jiao, SUN Jun, LI Hao, ZHU Chuan-gang, ZHOU Yuan-cong, CAI You-min. Cloning and Functional Analysis of the Full Length cDNA Sequence of Eukaryotic Translation Initiation Factor 5 in Schistosoma japonicum. Zoological Research, 2005, 26(5): 513-517.
  [12] CHEN Xiang, LIAO Zheng-lu, LI Guo-hong, Zhang Yun, JIAN Cheng-song, WEI Hong, LI Hong. RAPD Analysis on Guizhou Native Goat Breeds. Zoological Research, 2004, 25(2): 141-146.
  [13] LI Chang-jian, LIU Jun, SHI Yao-hua, YANG Shu-ting, GUI Jian-fang. Full Length cDNA Cloning and Tissue Expression Specificity of Ran Gene in Color Crucian Carp. Zoological Research, 2003, 24(3): 173-179.
  [14] SHEN Ben-chang, JIN Zhi-ping, ZHAO De-xiu, QIAO Chuan-ling. Construction of a Full-length cDNA Library of the Diamondback Moth,Plutella xylostella. Zoological Research, 2003, 24(3): 215-219.
  [15] JIA Yong-hong, SHI Xian-wei, JIAN Cheng-song, LIAO Zheng-lu, YU Ying-hui, LI Tong-quan. Mitochondrial DNA Polymorphism of Guizhou Goat Breeds. Zoological Research, 1999, 20(2): 88-92.
  [16] LI Xiang-long, ZHANG Ya-ping, CHEN Shen-gou, ZENG Fan-tong, QIU Xiang-pin, LIU Xiang-mo. Study on The mtDNA Rflp of Goat Breeds. Zoological Research, 1997, 18(4): 421-428.
  [17] LIU Wan-chen, CUI Jan-hua, WANG Yu-song, MA Ning, LI Yong-jun, SONG Ya-qin. Transferrin Polymorphism in Cashmere Goat. Zoological Research, 1997, 18(2): 212-220.
  [18] LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.
  [19] MI Jing-chuan, BAO Shi-jun. Study on the Change of weight and length of Body and Dividing of Age of Marmota Sibirica. Zoological Research, 1989, 10(3): 219-225.
  [20] PAN Ru-liang, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang. Relationship Between Tooth and Cranial Length in Phayre's Leaf Monkey. Zoological Research, 1989, 10(zk): 45-52.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2192) PDF downloads(1701) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return